Lịch tuần 22

 24/05/2024  1056
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 27/05/2024 ĐẾN NGÀY 02/06/2024
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  27/05/2024 16h00 P.họp A Họp báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Đại diện lãnh đạo:  Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng HC-TC, Trung tâm Đào tạo theo NCXH, Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học
Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 3 28/05/2024 8h00 P.họp A Họp Ban chỉ đạo khám sức khoẻ cho sinh viên K17 Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đoàn Mạnh Hồng,
Đặng Tất Thắng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Hoàng Lê Lệ
Đ/c Hoàng Anh Phòng QT-PV
8h00 P.họp B Điểm cầu trực tuyến "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Thanh niên năm 2024" BCH Đoàn Thanh niên Trường Tỉnh đoàn TN VP Đoàn thanh niên
13h30 Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2024 Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Tạ Việt Anh
Bộ Thông tin và Truyền thông BTC
16h00 BIDV Chi nhánh TN, 653 đường Lương Ngọc Quyến Chương trình ký kết thoả thuận Hợp tác toàn diện giữa Đại học Thái Nguyên và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Thị Nga
Đ/c Hùng ĐHTN
Thứ 4 29/05/2024 8h00 (cả ngày) Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội Diễn đàn cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2024 Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Tạ Việt Anh
Bộ Thông tin và Truyền thông BTC
Thứ 5 30/05/2024 8h00 P.họp A Làm việc giữa Tiến sĩ Bùi Nữ Hoàng Anh và BCH Đoàn TN - BCH Hội SV Nhà trường  BCH Đoàn Thanh niên - BCH Hội Sinh viên Đ/c Hoàng Anh Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
8h00 (cả ngày) Trung tâm số - ĐHTN Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam” Các đ/c: 
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Mai Việt Anh, 
Nguyễn Đắc Dũng,
Nguyễn Quang Hợp,
Tạ Việt Anh, 
Trần Thanh Tùng, 
Trần Thị Hương
BTC ĐHTN
13h30 P.101 GK1 Tổ chức Vòng Chung kết và Lễ Trao giải thưởng cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2024 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Hội đồng theo Quyết định số 575/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 23/5/2024, đại diện lãnh đạo các Phòng: KHCN&HTQT, Đào tạo, CT HSSV; Ban Chủ nhiệm các Khoa; Đoàn TN; Hội SV; Viện ĐTQT; giảng viên hướng dẫn, sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi, giảng viên và sinh viên khác quan tâm
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN&HTQT
Thứ 6 31/05/2024 8h00 (cả ngày) Trung tâm số - ĐHTN Hội thảo “Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam” Các đ/c: 
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Mai Việt Anh, 
Nguyễn Đắc Dũng,
Nguyễn Quang Hợp,
Tạ Việt Anh, 
Trần Thanh Tùng, 
Trần Thị Hương
BTC ĐHTN
14h00 P.họp A Làm việc với Đoàn công tác của VCCI

Đoàn công tác của VCCI;

Các đ/c:

Bùi Nữ Hoàng Anh,

Đặng Tất Thắng,

Nguyễn Huy Hoàng

Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 7 01/06/2023            
Chủ nhật 02/06/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 27/05/2024 ĐẾN NGÀY 02/06/2024
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 27/05/2024            
Thứ 3 28/05/2024 8h00 Các P. 305, 306, 307 GK3 Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp K17 Khoa QL-LKT Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách hội đồng và sinh viên đủ điều kiện làm khoá luận Đ/c Nương Bộ môn Quản lý và CSC
Thứ 4 29/05/2024 9h00 P.họp B Họp Bộ môn Nguyên lý kế toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Nguyên lý kế toán Đ/c Lan Anh Bộ môn Nguyên lý kế toán
Thứ 5 30/05/2024 8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn và họp Bộ môn Kiểm toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
Thứ 6 31/05/2024 7h30 P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên năm 2023 Khoa Kế toán Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý Khoa học và Đào tạo
8h00 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Tài chính, Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Hậu Bộ môn Tài chính
13h00 P.101 GK1 Đại hội Liên chi Đoàn Khoa QTKD nhiệm kỳ 2024 - 2027 BCH Đoàn Thanh niên Liên chi Khoa Quản trị kinh doanh Đ/c Thu Hà BCH Liên chi Đoàn Khoa QTKD
14h00 P.họp B Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học sinh viên năm 2024 Khoa QTKD Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Khoa QTKD
14h30 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kế toán tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Kế toán tài chính Đ/c Đỗ Hằng Bộ môn Kế toán tài chính
Thứ 7 01/06/2024            
Chủ nhật 02/06/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN