Lịch tuần 22

 26/05/2023  1570
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 29/05/2023 ĐẾN NGÀY 04/06/2023
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/05/2023 8h00 P.họp B Họp Hội đồng khoa học sáng kiến  Theo Quyết định số 616/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 23/5/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng KHCN & HTQT
14h00 P.họp A Họp Ban tổ chức "Lễ Trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt I năm 2023" Theo Quyết định số 641/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 26/5/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h00 P.họp A Họp Hội đồng thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên thông qua kết quả thi ngày 20/5/2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Đỗ Đình Long,
Đoàn Mạnh Hồng, 
Nguyễn Quang Hợp, 
Mai Việt Anh, 
Đặng Quỳnh Trinh, 
Phạm Hồng Trường
Đ/c Hồng Linh Trung tâm NN-TH
Thứ 3 30/05/2023 8h00 P.họp A Họp công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chuyển nhân sự có thời hạn cho các đơn vị còn thiếu trong Nhà trường Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, các Trưởng đơn vị Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
14h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo Quy định thí điểm Hội đồng quản lý các CTĐT dạy và học bằng Tiếng Anh trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế và QTKD Các thành viên của Ban soạn thảo theo Quyết định số 410/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC Đ/c Hồng Linh Viện Đào tạo quốc tế
14h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: Nghiên cứu mô hình liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa khu vực trung du miền núi phía Bắc nước ta, Mã số: ĐH2021-TN08-08 của Chủ nhiệm đề tài: ThS. La Quý Dương Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Ngô Thị Mỹ,
Vũ Quỳnh Nam,
Nguyễn Thị Phương Hảo,
Nguyễn Thị Nhung
Đ/c Tài Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 4 31/05/2023 7h30 P.101 GK1 Đại hội Công đoàn Trường
 Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại biểu mời, đại biểu được triệu tập.
Trang phục đại biểu: Nam: áo sơ mi trắng, cravat, quần dài; Nữ: bộ quần áo dài truyền thống của Phụ nữ Việt Nam
Ban
Tổ chức
BTC
14h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh năm 2021: “Phát triển dịch vụ Logicstic hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Quang Huy
Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Đỗ Thị Thuý Phương,
Phạm Văn Hạnh,
Bùi Như Hiển,
Phạm Thị Ngọc Vân,
Ngô Thị Mỹ 
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 5 01/06/2023 7h30 P.họp B Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Đại biểu mời, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Triệu
tập viên
VPCĐ
8h30 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
10h00 Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 06/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
14h00 P.họp A Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021: “Đánh giá sự hài lòng của các Doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính thuế tỉnh Thái Nguyên, Mã số: ĐH2021-TN08-09
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đàm Phương Lan
Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Ngô Thị Hương Giang,
Đàm Thanh Thuỷ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Đỗ Thị Thuý Phương,
Phạm Văn Hạnh
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT; Nhóm nghiên cứu đề tài
Thứ 6 02/06/2023 8h00 P.họp A Giao ban công tác tháng 06/2023 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
14h00 P. họp A Họp hội đồng Khoa học và Đào tạo về việc thẩm định Đề án mở ngành đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và thông qua Danh mục các chứng chỉ, chứng nhận chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học cho CBGV và sinh viên Hội đồng KH&ĐT Nhà trường theo Quyết định số 1684/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 29/12/2022 CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.họp B Họp giao ban công tác Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Ban Chấp hành Đoàn TN - Ban Chấp hành Hội SV, Bí thư liên chi, Liên chi hội trưởng, Chủ nhiệm các CLB Đ/c Huy Hoàng VP ĐTN
Thứ 7 03/06/2023 8h00 P.101 GK1 Lễ phát bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt I năm 2023 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiêu, Ban tổ chức, lãnh đạo Phòng Đào tạo, lãnh đạo các khoa đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, các giảng viên giảng dạy sau đại học có quan tâm Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Chủ nhật 04/06/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 29/05/2023 ĐẾN NGÀY 04/06/2023
(Tuần thứ 22)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 29/05/2023 8h00 P.họp A Trao giấy khen cho sinh viên có thành tích xuất sắc tại Sea Games 32 Đại biểu mời, Lãnh đạo Khoa, Trợ lý quản lý sinh viên, CVHT lớp K17 Luật kinh tế và sinh viên Trịnh Kế Dương Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
9h00 P.511 Nhà LV-NC Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động Khoa Marketing, TM & DL năm học 2022-2023 Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM & DL Đ/c Gấm Khoa Marketing,
TM&DL
14h00 P.họp B Báo cáo seminar tổng thể Luận án tiến sĩ của NCS Zhang Hai Ruo Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Hoàng Anh  Khoa QL-LKT
14h00 P.họp C  Họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2022 của chủ nhiệm đề tài Vũ Văn Kiên, GVHD: Nguyễn Thị Phương Thảo Hội đồng theo Quyết định Đ/c Hà Nga Phòng KHCN&HTQT
nhóm nghiên cứu và Trợ lý KH-ĐT Khoa NHTC
Thứ 3 30/05/2023 8h00 P.họp B Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động phòng Đào tạo năm học 2022-2023 Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
8h30 P.họp C  Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Kinh tế ngành Toàn thể giảng viên bộ môn (gồm cả GV kiêm nhiệm) Đ/c Công Bộ môn Kinh tế ngành
Thứ 4  31/05/2023            
Thứ 5 01/06/2023 8h00 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập môn học cho sinh viên các lớp K17 Khoa QTKD Đại diện BCN Khoa, các giảng viên được phân công và sinh viên đi thực tập theo Quyết định Đ/c Giang Khoa QTKD
14h00 P.họp B  Gặp mặt, trao đổi với sinh viên K17 QLKT trước khi đi thực tập môn học Sinh viên lớp K17 QLKT và giảng viên của Bộ môn Quản lý và Chính sách công Đ/c Nương Khoa QL-LKT
14h00 P.họp C  Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Phòng TT-PC Toàn thể VC, NLĐ Phòng TT-PC Đ/c Lâm Phòng TT-PC
15h30 P.họp C Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực Ngân hàng Tài chính Các đ/c: 
Nguyễn Thu Nga, 
Nguyễn Việt Dũng,
Đặng Quỳnh Trinh, 
Trần Thị Thùy Linh, 
Vũ Thị Hậu
Đ/c Thu Nga Phòng KHCN & HTQT, nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn
Thứ 6 02/06/2023 14h00 P.101 GK1 Giao đề tài thực tập môn học cho sinh viên các lớp K17 Kinh tế đầu tư và K17 Kinh tế phát triển Đại diện BCN Khoa, các giảng viên được phân công và sinh viên đi thực tập theo Quyết định Đ/c Tiến Long Trợ lý Giáo vụ
14h00 P.họp C Họp Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 thuộc lĩnh vực Kinh tế, Du lịch Các đ/c: 
Nguyễn Thị Thúy Vân, 
Nguyễn Việt Dũng, 
Đặng Quỳnh Trinh, 
Nguyễn Văn Công, 
Phạm Minh Hương
Đ/c Vân Phòng KHCN & HTQT, nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn
Thứ 7 03/06/2023            
Chủ nhật 04/06/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN