Lịch tuần 21

 19/05/2023  2208
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/05/2023 ĐẾN NGÀY 28/05/2023
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/05/2023 8h00 P.201 Nhà LV-NC Họp Tổ công tác xác minh thông tin do Báo Pháp luật Việt Nam cung cấp Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long,
Nguyễn Tiến Lâm,
Mai Việt Anh,
Hoàng Thị Huệ
Đ/c Hoàng Anh Tổ công tác
9h00 P.họp A Họp trao đổi các chương trình hợp tác với Đại học Central Philippine Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Đỗ Đình Long,
Nguyễn Thành Vũ,
Nguyễn Thị Phương
Đ/c Hồng Linh Viện Đào tạo quốc tế
10h00 P.họp B Họp định hướng với AUN Đại diện Lãnh đạo Phòng Khảo thí  ĐBCLGD; các đ/c: Lê Huy Hoàng (GV BM Ngoại Ngữ); Nguyễn Đức Hưng (Trung tâm TT-TV) AUN - QA Phòng KT&ĐBCLGD
14h30 P.họp A Hội nghị "Phổ biến, tuyên truyền pháp luật của Việt Nam cho LHS nhập học năm 2023 - Đợt 2 Đại diện: Công an tỉnh Thái Nguyên; BGH; Phòng KHCN & HTQT; Viện đào tạo quốc tế và 70 LHS nhập học tháng 4, tháng 5 năm 2023 Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN& HTQT
Thứ 3 23/05/2023 7h30 P.201 Nhà LV-NC Chấm thi kỹ năng Nghe, Đọc Viết kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên, đợt thi ngày 20/5/2023 Theo Quyết định Trưởng ban chấm thi Trung tâm NN-TH
8h00 P.họp A Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng  Đ/c Tài VPĐU
14h00 P.họp B Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH tại Nhà trường  Đ/c Đinh Hồng Linh,
Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Phòng QT-PV
Đ/c Hồng Linh Phòng QT-PV
14h00 Đài phát thanh truyền hình TN Họp triển khai kế hoạch tổ chức sản xuất Gameshow "Dân ta phải biết sử ta" Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC BTC
Thứ 4 24/05/2023 8h00 P.họp A Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị, Phó trưởng các đơn vị, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội của Trường (Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh), Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Đ/c Tài VPĐU
10h00 Ban Chấp hành Đảng bộ
11h00 Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
14h00 P.họp B Họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHTN thực hiện từ năm 2023: Nghiên cứu, kết hợp một số kỹ thuật học máy và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng xây dựng mô hình dự đoán vị trí protein Ubiquitination Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Tuấn Anh,
Trần Quang Quý,
Tô Hữu Nguyên
Đ/c Long Phòng KHCN & HTQT
15h00 Họp Hội đồng thẩm định Thuyết minh đề tài KH&CN cấp ĐHTN thực hiện từ năm 2023: Hoàn thiện kế toán thuế tại các doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực phân phối trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Nga,
Phạm Văn Hạnh,
 Đặng Quỳnh Trinh
Thứ 5 25/05/2023 8h00 P.201 Nhà LV-NC Rà soát công tác tổ chức, triển khai các hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp khu vực trung du miền núi phía Bắc Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: HC-TC, Đào tạo, Viện NCKT & Phát triển NNL Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
8h00 (cả ngày) Đại học Quốc gia Hà Nội Phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo Quốc tế "Nâng cao năng lực nữ lãnh đạo trong giáo dục Đại học hướng tới thời đại chuyển đổi số và toàn cầu hoá" Theo Quyết định Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN & HTQT
9h00 P.họp B 'Họp Ban soạn thảo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2023 'Ban Soạn thảo theo Quyết định số 489/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 28/4/2023 Đ/c Hồng Linh Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Thứ 6 26/05/2023 7h30 P.101 GK1 Chương trình Xu hướng phát triển và cơ hội nghề nghiệp ngành Tài chính – Bảo hiểm Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
đdld: Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo; đại diện BCN các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo quốc tế; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Công ty Bảo hiểm Dai-ichi Life Việt Nam
Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
13h00 P.101 GK1 Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025 Đại biểu mời, BCH Hội sinh viên, đại biểu được triệu tập BTC BCH Hội sinh viên
13h30 P.họp A Họp bàn công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chuyển nhân sự có thời hạn cho các đơn vị còn thiếu trong Nhà trường Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, các Trưởng đơn vị Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
14h00 P.họp số 1 ĐHTN Hội nghị tuyên truyền Phòng chống tham nhũng năm 2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
 Nguyễn Tiến Lâm,
Bùi Thị Mai
ĐHTN ĐHTN
15h00 P.họp A Họp hội đồng thẩm định thuyết minh sách đã xuất bản "Giải pháp việc làm cho người lao động sau dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam" của chủ biên PGS.TS. Đỗ Anh Tài Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Bích Hồng,
Đàm Thanh Thủy,
Nguyễn Tiến Long,
Ngô Thị Hương Giang
Đ/c Hoàng Anh Phòng KHCN& HTQT và ban biên soạn
Thứ 7 27/05/2023            
Chủ nhật 28/05/2023            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/05/2023 ĐẾN NGÀY 28/05/2023
(Tuần thứ 21)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/05/2023 8h30 P.họp C Họp Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế Toàn thể giảng viên chính nhiệm của Bộ môn Đ/c Hảo Bộ môn Thông tin và Phân tích kinh tế
14h30 P.505 Nhà LV-NC Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC & người lao động Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nam Viện NCKT&PTNNL
17h00 P.101 GK1 Gặp mặt các đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2025 BCH Hội sinh viên, 123 đại biểu chính thức tham dự Đại hội BCH Hội sinh viên BCH Hội sinh viên
Thứ 3 23/05/2023 8h00 P.họp B  Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Khoa NH-TC Toàn thể viên chức, người lao động Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Nga Khoa NH-TC
Thứ 4  24/05/2023 07h30  P.101 GK1 Hội nghị nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Kế toán năm học 2022-2023 Đại biểu mời, BCN Khoa, toàn thể giảng viên, các chủ nhiệm đề tài sinh viên NCKH, đại diện sinh viên các lớp K17, K18, 19 Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00 P.201 Nhà LV-NC Sinh hoạt chuyên môn và họp bộ môn Kiểm toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
14h00 P.họp A Đánh giá; xếp loại VC, NLĐ và tập thể Khoa Kinh tế Toàn thể VC, NLĐ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Thư ký Hội đồng Khoa; Trợ lý KH-ĐT
14h00 P.họp C Họp đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Toàn thể VC, NLĐ Khoa Quản lý - Luật kinh tế Đ/c Thủy  Khoa Quản lý - Luật kinh tế
Thứ 5 25/05/2023 8h00 P.họp A Tọa đàm khoa học cấp Khoa “Hiểu biết tài chính cá nhân trong giai đoạn hiện nay" Đại biểu mời, toàn thể CBGV Khoa NH-TC,
sinh viên đăng ký tham dự
Đ/c Nga Khoa NH-TC
8h00 P.họp C Đánh giá; xếp loại VC, NLĐ và tập thể Khoa QTKD Toàn thể VC, NLĐ Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h00 P.102 GK1 Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Trung tâm TTTV Toàn thể VC, NLĐ Trung tâm TTTV Đ/c Việt Anh Đ/c Hường
9h30 P.201 Nhà LV-NC Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Phòng HC-TC Toàn thể VC, NLĐ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
14h30 P.họp B Gặp mặt Phụ huynh và sinh viên K19 chương trình đào tạo chất lượng cao Đại diện lãnh đạo Viện ĐTQT, các CVHT, Trợ lý HSSV, phụ huynh được mời và sinh viên được triệu tập Đ/c Vũ Viện Đào tạo quốc tế
15h00 P.họp A Đánh giá, phân loại VC, NLĐ Phòng CT HSSV Toàn thể VC, NLĐ Phòng CT HSSV Đ/c Thắng Phòng CT HSSV
Thứ 6 26/05/2023 8h00 P.họp A Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Khoa Kế toán  Toàn thể VC, NLĐ Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00 P.họp B Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Khoa KHCB Toàn thể VC, NLĐ Khoa KHCB Đ/c Trường Khoa KHCB
8h30 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Lý luận chính trị Toàn thể giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị Đ/c Nga Bộ môn Lý luận chính trị
14h00 P.họp B Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2022 của Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Dương Quang, GVHD: TS. Nguyễn Phương Thảo Các đ/c:
Nguyễn Thị Nga,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Tuân,
Nguyễn Thái Hòa,
Thái Thị Thái Nguyên
Đ/c Nga Phòng KHCN&HTQT, Nhóm Nghiên cứu và Trợ lý KH Viện ĐTQT
15h00 P..họp C Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2022-2023 Phòng KHCN&HTQT Toàn thể VC, NLĐ Phòng KHCN&HTQT Đ/c Hồng Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 27/05/2023            
Chủ nhật 28/05/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN