Lịch tuần 19

 05/05/2023  1787
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 08/05/2023 ĐẾN NGÀY 14/05/2023
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/05/2023 13h30 P.101 GK1 Họp BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên triển khai công tác tháng 5 năm học 2022-2023 BCH Đoàn TN, BCH Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế & QTKD BTC  Đoàn Thanh niên
Thứ 3 09/05/2023 8h00 (cả ngày) P.họp A Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023 Đ/c Đinh Hồng Linh,
lãnh đạo các đơn vị
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
8h00 P.họp B Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
9h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
15h00 P.số 2 ĐHTN Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN,
Ban Thường vụ Công đoàn Trường
Chủ tịch
Công đoàn ĐHTN 
VPCĐ ĐHTN
15h00  P họp B Họp Ban Chỉ đạo thông qua Kế hoạch, giải pháp xây dựng hình thức đào tạo Elearning và Blended Elearning và Ban biên soạn Quy định tổ chức xây dựng học liệu điện tử Theo QĐ số 387/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 05/4/2023 và QĐ số 433/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 14/4/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo, Trung tâm TT-TV
Thứ 4 10/05/2023 8h00 P.họp A Tập huấn công tác truyền thông tuyển sinh ĐHCQ năm 2023  Tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh ĐHCQ năm 2023 (QĐ số 112/QĐ-ĐHKT&QTKD ngày 06/02/2023) Đ/c  Hồng Linh Trung tâm ĐT theo NCXH
14h30 P.201 Nhà LV-NC Kiểm tra và nghiệm thu khối lượng hoàn thành đề tài khoa học & công nghệ cấp tỉnh Thái Nguyên: Nghiên cứu xây dựng mô hình trải nghiệm văn hóa trà Thái Nguyên
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội
Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Trần Thị Bích Thuỷ,
Nguyễn Hải Quân,
Nguyễn Thị Nội
và Nhóm nghiên cứu
Đ/c Long Phòng KHCN&HTQT; Nhóm nghiên cứu
Thứ 5 11/05/2023 14h00 P.họp B Họp Ban soạn thảo "Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường ĐH Kinh tế và QTKD" Theo Quyết định số 1150/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 14/9/2022 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
15h00 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện Theo Quyết định số 171/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 16/02/2023 Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
15h30 Họp xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2022-2023 Theo Quyết định số 1268/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/10/2022
Thứ 6 12/05/2023 7h00 P.101 GK1 Chương trình “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2023” Theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/4/2023; Sinh viên tham gia phỏng vấn; Các nhà tuyển dụng Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
15h00 P.họp A Họp Ban soạn thảo "Xây dựng quy định về soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Trường " Theo Quyết định số 246/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 06/3/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng TT-PC
Thứ 7 13/05/2023            
Chủ nhật 14/05/2023 6h45 (cả ngày) GĐ GK2-NĐ Tổ chức thi đánh giá học phần và cấp chứng nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho các học viên trình độ thạc sĩ Theo Quyết định Trưởng Ban Coi thi Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 08/05/2023 ĐẾN NGÀY 14/05/2023
(Tuần thứ 19)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/05/2023 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
8h30 P.505 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nam  Viện NCKT&
PTNNL
10h00 Họp Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL
15h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng CTHSSV Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV
Đ/c Thắng Phòng CT HSSV
16h00 Họp Phòng CTHSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
Thứ 3 09/05/2023 7h30 P. 201 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c Mạnh Hồng Phòng QT-PV
9h00 Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC Phòng QT-PV
8h00 P.họp C Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế  Chi ủy Chi bộ Khoa Quản lý - Luật kinh tế  Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
8h30 Họp chi bộ mở rộng Khoa QL-LKT Đ/c Đỗ Đình Long;
Toàn thể đảng viên, viên chức Khoa QL-LKT
9h30 P. 304 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp  Phòng Đào tạo
10h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo
14h00 P.hop C Họp Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Viện ĐTQT
BTCB Viện ĐTQT
Thứ 4  10/05/2023 7h00 (cả ngày) P.họp B Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên Khoa Kế toán năm 2022 Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Khoa Kế toán
8h00 P. 201 Nhà LV-NC Họp Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Chi ủy Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Phòng HC-TC
8h30 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên Phòng HC-TC
10h00 Họp Phòng HC-TC  Toàn thể CBVC người lao động Phòng HC-TC
9h30 P.họp A Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Đinh Hồng Linh;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Đ/c Hoàng Trung tâm Đào tạo theo NCXH
14h30 P.họp C Họp chuẩn bị Sơ kết học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 và đối thoại với sinh viên Khoa Kinh tế Đại diện BCN Khoa, Bí thư LCĐ, Trợ lý HSSV, CVHT các lớp K16 - K19 Đ/c Thuý Vân Trợ lý HSSV
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
Thứ 5 11/05/2023 7h30 P.họp B Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa NH-TC Chi uỷ Khoa NH-TC Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
8h00  Họp Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
9h30 Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC
8h00 P.họp A Họp Chi ủy Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp khoa Kinh tế Toàn thể giảng viên Khoa Kinh tế 
10h30 Họp Hội đồng khoa Kinh tế Thành viên Hội đồng khoa Kinh tế Thư ký Hội đồng, Trợ lý KH-ĐT
8h00 P.họp C Họp Chi bộ Trung tâm TT-TV Đ/c Đinh Hồng Linh;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV
Đ/c Việt Anh Chi bộ Trung tâm TT-TV
9h00 Họp Trung tâm TT-TV Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV
Trung tâm
TT-TV
13h00 P.họp C Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên Khoa Kế toán năm 2022 Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Khoa Kế toán
Thứ 6 12/05/2023 7h00 (cả ngày) P.họp C Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở và đề tài NCKH sinh viên Khoa Kế toán năm 2022 Hội đồng nghiệm thu theo Quyết định Chủ tịch Hội đồng Khoa Kế toán
Thứ 7 13/05/2023            
Chủ nhật 14/05/2023 8h00 P.101 GK1 Tập huấn về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên Khoa QTKD Sinh viên Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h30 P.họp A Hội đồng thông qua đề cương luận án tiến sĩ của NCS Dương Đức Trung Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Tài Khoa QL-LKT
14h00 P.họp B Báo cáo seminar luận án tiến sỹ của NCS Zhang Hai Ruo (Nhược) Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Vân Khoa QL-LKT
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             


BÀI VIẾT LIÊN QUAN