Lịch tuần 18

 30/04/2022  1354
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 02/05/2022 ĐẾN NGÀY 08/05/2022
(Tuần thứ 18)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 02/05/2022 Nghỉ bù ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)
Thứ 3 03/05/2022
Thứ 4 04/05/2022 8h00 (cả ngày) P.họp A Làm việc với Đoàn kiểm tra Đại học Thái Nguyên về kiểm tra công tác năm học 2021-2022 Đ/c Trần Quang Huy,
Đoàn kiểm tra,
Trưởng các đơn vị: Phòng, Trung tâm, Viện
Đ/c Huy Phòng TT-PC
19h30 Online Họp BTC Ngày hội tư vấn và tuyển dụng việc làm

BTC Ngày hội tư vấn và tuyển dụng việc làm

(Theo Quyết định)

Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 5 05/05/2022 7h30 P.họp A Bước I. Trao đổi thảo luận, đề xuất số lượng, cơ cấu tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thường vụ Đảng uỷ; Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Đ/c Tài Tổ công tác
8h00 (cả ngày) P.họp B Làm việc với Đoàn kiểm tra Đại học Thái Nguyên về kiểm tra công tác năm học 2021-2022 Đ/c Trần Quang Huy,
Đoàn kiểm tra,
Trưởng các đơn vị: Phòng, Trung tâm, Viện
Đ/c Huy Phòng TT-PC
8h30 P.họp A Bước II. Giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành Đảng bộ  Đ/c Tài Tổ công tác
8h45 Bước III. Giới thiệu nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Thường vụ Đảng uỷ; Chủ tịch HĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 
9h00 P.101 GK1 Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động để triển khai công tác bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 Đại biểu được triệu tập theo Công văn  Đ/c Tài Tổ giúp việc HĐT,
Tổ công tác
10h00 Hội nghị công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch HĐT Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Chủ tịch Hội CCB; Bí thư Chi bộ; Trưởng đơn vị, Phó đơn vị thuộc Trường  Đ/c Tài Tổ giúp việc HĐT,
Tổ công tác
Thứ 5 05/05/2022 11h00 P.101 GK1 Bước IV. Hội nghị lấy ý kiến về nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành Đảng bộ; Chủ tịch HĐT Trường; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Đoàn Thanh niên Trường; Chủ tịch Hội CCB; Bí thư Chi bộ; Trưởng đơn vị, Phó đơn vị thuộc Trường  Đ/c Tài Tổ công tác
14h00 P.họp A Bước V. Biểu quyết nhân sự Phó Bí thư Đảng ủy Trường khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban Chấp hành Đảng bộ  Đ/c Tài Tổ công tác
14h00 P.họp C  Họp Ban Chỉ đạo rà soát công tác chuẩn bị cho Hội thảo khoa học "Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở R trong phân tích kinh tế" Ban Chỉ đạo theo Quyết định; các GV hỗ trợ công tác Hội thảo Đ/c Huy Ban Chỉ đạo
15h00 P.họp A Họp nhóm nghiên cứu đề tài “Giải pháp chuyển đổi số trường Đại học Kinh tế và QTKD Các thành viên nhóm nghiên cứu Đ/c Linh Đ/c Hồng
17h00 Quảng trường Sinh viên Lễ bế mạc Giải Bóng chuyền hơi viên chức, người lao động Trường ĐHKT&QTKD năm 2022 Đại biểu mời,
đại diện lãnh đạo các đơn vị, Ban Tổ chức, Tổ trọng tài, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, các đội tham dự giải
BTC Ban Văn thể
Thứ 6 06/05/2022 7h30 P.họp A Rà soát và đề xuất nhu cầu bổ sung nhân sự cho Khoa Marketing - Thương mại và Du lịch Hiệu trưởng, Trưởng Phòng HC-TC,  Trưởng phòng Đào tạo, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Marketing, TM & DL Đ/c Huy Khoa Marketing - TM & DL
08h30 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua các Chương trình đào tạo khóa 19 trình độ đại học Hội đồng theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09/11/2021 Đ/c Huy Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua các Chương trình đào tạo khóa 19 trình độ đại học Hội đồng theo Quyết định số 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 09/11/2021 Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 7 07/05/2022            
Chủ nhật 08/05/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 02/05/2022 ĐẾN NGÀY 08/05/2022
(Tuần thứ 18)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  02/05/2022 Nghỉ bù ngày lễ Giải phóng Miền Nam (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (01/5)
Thứ 3 03/05/2022
Thứ 4  04/05/2022 8h00 P.311 Nhà
LV-NC
Họp Chi bộ và họp Phòng KT & ĐBCLGD Đ/c Đinh Hồng Linh,
toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KT & ĐBCLGD
Đ/c Việt Anh Phòng  KT&ĐBCLGD
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Khoa QTKD mở rộng Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên, CBGV
Chi bộ Khoa QTKD
Đ/c Giang Chi bộ Khoa QTKD
14h00 P.101 GK 1 Họp Chi ủy Chi bộ
Khoa Kinh tế
Ban Chi ủy Chi bộ
Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
14h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế mở rộng Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh
Toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú là CBVC của Khoa Kinh tế
14h00 P.họp C Họp Chi bộ
Phòng Đào tạo
Đ/c Nguyễn Quang Hợp;
Toàn thể đảng viên chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Chi bộ
Phòng Đào tạo
15h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo
14h00 VP Khoa Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL  Đ/c Nguyễn Quang Hợp, toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm  Khoa Marketing, TM&DL
15h00 Họp Khoa Marketing, TM&DL  Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 5
05/05/2022
           
Thứ 6
06/05/2022
7h30 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ
Khoa Kế toán 
Đ/c Phương Chi bộ
Khoa Kế toán
8h00  Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
15h00 P.họp B Đánh giá Chuyên đề số 1 của NCS Vũ Bạch Diệp Hội đồng theo QĐ; tập thể người hướng dẫn KH; Toàn thể các NCS và những người quan tâm Đ/c Huy Trợ lý KH- ĐT Khoa Kinh tế và NCS
16h30 Đánh giá Chuyên đề số 2 của NCS Vũ Bạch Diệp Hội đồng theo QĐ; tập thể người hướng dẫn KH; Toàn thể các NCS và những người quan tâm Đ/c Tài
14h00 P.họp C Họp Chi bộ
Phòng QT-PV
Đ/c Nguyễn Quang Hợp;
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c Việt Anh Phòng QT-PV
15h30 Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC
Phòng QT-PV
Thứ 7
07/05/2022
           
Chủ nhật 08/05/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN