Lịch tuần 17

 19/04/2024  1487
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  22/04/2024 8h00 (cả ngày) P.họp A Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2023 Đ/c Đinh Hồng Linh;
Đoàn thẩm định; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KH-TC
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
Thứ 3 23/04/2024 8h00 (cả ngày) P.họp A Xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2023 Đ/c Đinh Hồng Linh;
Đoàn thẩm định; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng KH-TC
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
8h00 P.họp B Họp Ban Chỉ đạo khám sức khoẻ cho sinh viên K20 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đoàn Mạnh Hồng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Đặng Tất Thắng,
Hoàng Lê Lệ
Trưởng ban Phòng QT-PV
Thứ 4 24/04/2024 8h00 P.họp A Họp triển khai Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở GDĐH và xây dựng hệ thống ĐBCLGD bên trong Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường Đ/c Hồng Linh Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
14h00 P.họp A Họp Hội đồng xét tuyển lưu học sinh Hiệp định đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2024 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Thực hiện Bước 3 trong Quy trình quy hoạch cán bộ Công đoàn Trường: Tổ chức Hội nghị cán bộ Công đoàn chủ chốt  Ủy viên BCH Công đoàn Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Trường Đ/c Hoàng Anh VPCĐ
15h00 Thực hiện Bước 4 trong Quy trình quy hoạch cán bộ Công đoàn Trường: Tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn Trường Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường
16h00 Thực hiện Bước 5 trong Quy trình quy hoạch cán bộ Công đoàn Trường: Tổ chức Hội nghị BTV (lần 2) Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường
Thứ 5 25/04/2024 7h30 P.số 01
ĐHTN
Hội  nghị lấy ý kiến dự thảo các Quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại của ĐHTN Đ/c Đinh Hồng Linh;
đại diện lãnh đạo các Phòng: KH-CN&HTQT, CT HSSV, HC-TC
Đ/c Hùng Ban KHCN&ĐN ĐHTN
8h00 (cả ngày) P.206 - ĐNGK2 Tập huấn “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho giảng viên” Đ/c: Đinh Hồng Linh,
Ban tổ chức, giảng viên được cử theo quyết định và các giảng viên quan tâm
Đ/c Hồng Linh Phòng KHCN&HTQT
8h00 P.họp A Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 1) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng Đ/c Đỗ Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ, Chi bộ Phòng HC-TC
8h30 Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 2) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
9h30 Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 3) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng
14h00 P.101 GK 1 Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 4) Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường; Chủ tịch Hội đồng Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách; các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB); Bí thư chi bộ; Trưởng các đơn vị, Phó trưởng các đơn vị thuộc Trường Đ/c Đỗ Long Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ, Chi bộ Phòng HC-TC
16h00 P.họp A Thực hiện Quy trình bổ sung Uỷ viên BCH Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 5) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 6 26/04/2024 8h00  P.206 - ĐNGK2 Tập huấn “Nâng cao năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho giảng viên” Đ/c Đinh Hồng Linh,
Ban tổ chức, giảng viên được cử theo quyết định và các giảng viên quan tâm
BTC Phòng KHCN&HTQT
08h00 P.họp A Họp sắp xếp chương trình đào tạo cho sinh viên Khoá 19 hệ ĐHCQ Đ/c Đinh Hồng Linh; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo; Trưởng các Khoa (Kế toán, Kinh tế, NH-TC, QL-LKT, QTKD, Marketing, TM&DL) Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
09h00 Họp Ban soạn thảo, rà soát, bổ sung các quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thành viên theo Quyết định số 192/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 11/3/2024
10h00 Họp Ban Giám hiệu Ban Giám hiệu Nhà trường Đ/c Hồng Linh Trợ lý BGH
10h30 P.họp A Họp xét tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2024 (Lần 2) Theo Quyết định số 354/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 19/4/2024 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
11h00 Họp xét tốt nghiệp hệ phi chính quy đợt tháng 4 năm 2024 Theo Quyết định số 355/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 19/4/2024
Thứ 7 27/04/2023            
Chủ nhật 28/04/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

TS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/04/2024 ĐẾN NGÀY 28/04/2024
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/04/2024 14h30 P.họp B Họp Chi bộ Khoa Kế toán Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Phương Chi bộ Khoa Kế toán
Thứ 3 23/04/2024 8h00 P.họp C Sinh hoạt học thuật Bộ môn Ngoại ngữ Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ Đ/c Huyền Bộ môn Ngoại ngữ
8h30 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch HP Thực tập môn học cho sinh viên khoá 18 hệ đại học chính quy ngành TCNH Toàn thể giảng viên theo Quyết định và sinh viên K18 đăng ký thực tập môn học Khoa NH-TC Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
14h00 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch thực tập môn học cho sinh viên K18 ngành Kinh tế đầu tư, ngành Kinh tế phát triển BCN Khoa; Giảng viên hướng dẫn và sinh viên đi Thực tập môn học theo Quyết định Đ/c Tiến Long Trợ lý Giáo vụ
Thứ 4 24/04/2024 8h30 P.họp C Sinh hoạt học thuật Bộ môn Kiểm toán Toàn thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán Đ/c Kim Anh Bộ môn Kiểm toán
Thứ 5 25/04/2024 8h00 P.101 GK1 Hướng dẫn sinh viên thực tập môn học CTĐT Quản lý kinh tế, Luật kinh tế của Khoa QL-LKT Trưởng khoa, các giảng viên và sinh viên theo Quyết định Đ/c Thủy  Khoa QL-LKT
Thứ 6 26/04/2024 8h00 P.họp B Nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm 2023 Khoa QL-LKT Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH&ĐT Khoa QL-LKT
8h00 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho hệ Đại học chính quy K18 Khoa Kế toán BCN Khoa Kế toán, giảng viên và sinh viên có tên trong Quyết định. Sinh viên các lớp K18 Kế toán Kiểm toán A, K18 Kế toán Kiểm toán B, K18 Kế toán A và K18 Kế toán B Đ/c Phương Khoa Kế toán
9h00 P.101 GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho hệ Đại học chính quy K18 Khoa Kế toán BCN Khoa Kế toán, giảng viên và sinh viên có tên trong Quyết định. Sinh viên các lớp K18 Kế toán C, K18 Kế toán D và K18 Kế toán E Đ/c Phương Khoa Kế toán
14h00 P.họp A Tập huấn “Phương pháp kiểm tra, đánh giá và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi đáp ứng chuẩn đầu ra CTĐT” Đ/c Đinh Hồng Linh;
Ban Chủ nhiệm các Khoa, Lãnh đạo các Bộ môn; Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Phòng Đào tạo
Đ/c Hồng Linh Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
14h00 P.101 GK1 Triển khai thực tập môn học cho sinh viên K18 Khoa QTKD  Toàn thể giảng viên có tên  trong Quyết định và sinh viên K18 Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
14h00 P.301 GK1 Triển khai kế hoạch học phần thực tập môn học cho hệ Đại học chính quy K17 (ghép), K18 Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể giảng viên và sinh viên có tên trong Quyết định  Đ/c Thanh Hà Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 7 27/04/2024            
Chủ nhật 28/04/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN