Lịch tuần 17

 22/04/2022  1804
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 25/04/2022 ĐẾN NGÀY 01/05/2022
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 25/04/2022 14h00 P.101 GK1 Sơ kết học kỳ 1 năm học 2021-2022 và đối thoại với sinh viên Khoa Marketing, TM&DL  Đ/c Trần Quang Huy;
đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm; toàn thể CBGV; toàn thể sinh Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm Khoa Marketing, TM&DL  
Thứ 3 26/04/2022 9h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2020: “Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên", Mã số: ĐH2020-TN08-04
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Nguyễn Đức Thu
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Nguyễn Việt Dũng,
Ngô Thị Hương Giang,
Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Quang Hợp,
Nguyễn Thị Thu Thương,
Ngô Thị Nhung
Đ/c Huy Phòng KHCN&HTQT và Nhóm nghiên cứu
10h00 P.số 1 ĐHTN Lễ trao học bổng HESSEN, CHLB Đức Đ/c Trần Quang Huy,
Sinh viên được triệu tập
ĐHTN Phòng CT HSSV
14h15 P.họp A Họp UBKT Đảng uỷ UBKT Đảng uỷ Đ/c Linh UBKT ĐU
15h00 P.101 GK1 Tổng kết chương trình Tìm kiếm Đại sứ Truyền thông năm 2022  Ban Truyền thông, BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên, BCN các câu lạc bộ, Đội ngũ Đại sứ Truyền thông TUEBA Ban Truyền thông VP ĐTN
Thứ 4 27/04/2022 14h00 P.họp A Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường mở rộng Ban Thường vụ Đảng ủy,
Hiệu trưởng Nhà trường
Đ/c Tài VPĐU
15h00  Xây dựng Nghị quyết công tác tháng 05/2022 Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
14h00 P.họp B Họp Ban Truyền thông Ban Truyền thông, Cán bộ phụ trách truyền thông tại các đơn vị Ban Truyền thông Ban Truyền thông
Thứ 5 28/04/2022 7h30
(cả ngày)
P.họp A Tập huấn Tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA phiên bản 4.0 Đ/c Đinh Hồng Linh;
Bộ phận ĐBCLGD; Toàn thể giảng viên Khoa QTKD và Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Linh Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
8h00 P.họp B Giao ban công tác tháng 05 năm 2022 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm,
Viện, Đoàn thể thuộc Trường
Đ/c Huy Phòng KH-TC
8h30 P.số 1 ĐHTN Tham dự Hội thảo khoa học "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Các đ/c: 
Trần Quang Huy,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Việt Dũng,
Vũ Quỳnh Nam,

các nhà khoa học quan tâm

ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp B Họp BCH Đoàn Thanh niên mở rộng BCH Đoàn Thanh niên trường, Bí thư các Liên chi đoàn, Chi đoàn Khoa KHCB Đ/c Hoàng VP ĐTN
14h00 P.số 2 ĐHTN 'Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Các đ/c: 
Trần Quang Huy,
Đặng Tất Thắng
ĐHTN ĐHTN
15h30 P.số 1 ĐHTN Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN Đ/c Đỗ Anh Tài BTĐU ĐHTN ĐU ĐHTN
Thứ 6 29/04/2022

7h30
(cả ngày)

P.họp A Tập huấn Tự đánh giá CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA phiên bản 4.0 Đ/c Đinh Hồng Linh;
Bộ phận ĐBCLGD; Toàn thể giảng viên Khoa QTKD và Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Linh Phòng Khảo thí và ĐBCLGD
10h00 P.họp C Họp hội đồng thẩm định cấp trường cho giáo trình "Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương" của chủ biên: Hoàng Thị Thu và Hà Thị Thanh Nga Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Việt Dũng,
Lê Thanh Tâm,
Vũ Thị Hậu,
Nguyễn Đình Chi
Đ/c Linh Phòng KHCN & HTQT và Ban biên soạn
Thứ 7 30/04/2022            
Chủ nhật 01/05/2022            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Quang Huy;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 25/04/2022 ĐẾN NGÀY 01/05/2022
(Tuần thứ 17)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2  25/04/2022            
Thứ 3 26/04/2022 13h00 Phòng 101,403,404,304,402
GK1
Đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K15 và K12, K13, K14 ghép. Hệ đại học chính quy, năm học 2021-2022 Khoa Kế toán Các giảng viên có tên trong danh sách Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp và sinh viên có tên trong Quyết định đi thực tập tốt nghiệp K15 và K12, K13, K14 ghép Đ/c Phương  Khoa Kế toán 
Thứ 4  27/04/2022 8h30 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Công tác HSSV Đ/c Đỗ Anh Tài;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV
Đ/c Thắng Phòng Công tác HSSV
9h30 Họp Phòng Công tác HSSV Toàn thể CBVC Phòng CT HSSV
14h00 Phòng 502 GK2, 506,507,508 GK3 Chấm Báo cáo TTTN K15 (K14,K13 ghép) Giảng viên có tên trong các Hội đồng chấm Báo cáo TTTN và sinh viên K15 (K13,14 ghép) Đ/c Giang Khoa QTKD
Thứ 5
28/04/2022
           
Thứ 6
29/04/2022
8h00 P.họp B Báo cáo Seminar và một số nội dung nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
8h30 Phòng 505 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL   Đ/c Nguyễn Quang Hợp;
Toàn thể đảng viên 
Chi bộ Viện NCKT&PTNNL
Đ/c Nam Viện NCKT&PTNNL
10h00 Họp Viện NCKT&PTNNL   Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL
14h00 P.họp B Báo cáo Tiểu luận tổng quan và Chuyên đề nghiên cứu của NCS Nguyễn Văn Đông Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Huy Trợ lý KH&ĐT
Khoa QL-LKT
14h30 P.họp C Tập huấn Ban truyền thông Khoa QL-LKT Đại biểu mời, đại diện BCN Khoa, đại diện BCH Liên chi đoàn, Tổ truyền thông Khoa Đ/c Dung Ban truyền thông
Thứ 7
30/04/2022
           
Chủ nhật 01/05/2022            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN