Lịch tuần 15

 05/04/2024  1424
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 08/04/2024 ĐẾN NGÀY 14/04/2024
(Tuần thứ 15)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/04/2024            
Thứ 3 09/04/2024            
Thứ 4 10/04/2024 14h00 P.họp A Làm việc với Công ty 1C Việt Nam Đ/c Đinh Hồng Linh,
lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, Trung tâm TT-TV
Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 5 11/04/2024 8h00 P.họp A Họp triển khai hoạt động đánh giá chất lượng CTĐT thông qua CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2024 Đ/c Đinh Hồng Linh; 
lãnh đạo các phòng/trung tâm: Đào tạo, QT-PV, KH-TC, TT-TV; Ban Chủ nhiệm các Khoa; Đại diện lãnh đạo các Bộ môn theo danh sách đính kèm; Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Đ/c Hồng Linh Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
10h00 Xây dựng dự thảo Đề án VTVL năm 2024 Ban soạn thảo Đề án VTVL theo Quyết định Phòng HC-TC
15h00 P.họp A Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường thông qua chuẩn đầu ra và CTĐT của các Khoa Theo Quyết định số 48/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 12/01/2024 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 6 12/04/2024 8h00 P.họp A Xây dựng dự thảo Đề án VTVL năm 2024 Ban soạn thảo Đề án VTVL theo Quyết định Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
16h00 P.họp B Họp thống nhất công tác tiếp đón đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội - Hội nghị Đại học quốc gia đại học vùng BTV Đoàn trường, BTK Hội sinh viên, BCH Đoàn Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên Đ/c Huy Hoàng VP ĐTN
Thứ 7 13/04/2023 8h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Giao lưu, tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ  Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Cán bộ, hội viên Hội CCB Trường; các sinh viên tiêu biểu được triệu tập BTC ĐHTN
Chủ nhật 14/04/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2024 đồng chí Bùi Nữ Hoàng Anh đi công tác tại Trung Quốc;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 08/04/2024 ĐẾN NGÀY 14/04/2024
(Tuần thứ 15)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 08/04/2024 8h30 P.505 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nam  Viện NCKT&PTNNL
10h00 Họp Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL
13h30  Đơn nguyên GK2 Đánh giá Báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên K17 ngành Luật kinh tế của Khoa QL-LKT Bộ môn Luật kinh tế và sinh viên theo Quyết định Đ/c Thúy  BM Luật kinh tế
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV Đ/c Việt Anh Trung tâm TT-TV
15h00 Họp Trung tâm Thông tin - Thư viện Toàn thể CBVC Trung tâm TT-TV
14h00 P.511 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
14h30 Họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 3 09/04/2024 7h30 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán   Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán  Đ/c Phương Khoa Kế toán
8h00 Lễ kết nạp đảng viên mới và họp Chi bộ Khoa Kế toán Đại biểu mời và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
10h30 Ban Chủ nhiệm Khoa gặp mặt các nghiên cứu sinh và thạc sĩ Khoa Kế toán Toàn thể các nghiên cứu sinh và thạc sĩ Khoa Kế toán
8h00 P.họp A Họp Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Chi bộ Phòng HC-TC
8h30 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC
10h00 Họp Phòng HC-TC Toàn thể viên chức, NLĐ Phòng HC-TC Phòng HC-TC
8h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ  Ttoàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c Mạnh Hồng Phòng QT-PV
9h00 Họp Phòng Quản trị - Phục vụ  Toàn thể viên chức, người lao động Phòng QT-PV
13h00 P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2023 Khoa Marketing, TM&DL Hội đồng theo Quyết định số 297/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN CTHĐ Trợ lý Khoa học và Đào tạo
14h00 P.họp A Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2023 Khoa Kế toán Hội đồng theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN CTHĐ Trợ lý Khoa học và Đào tạo
14h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng KHCN & HTQT Toàn thể đảng viên
Chi bộ Phòng KHCN & HTQT
Đ/c Hồng Phòng KHCN & HTQT
14h00 Các P. 107, 108 GK3; 203, 204 GK2 Đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K17 và K15 (ghép) hệ đại học chính quy, năm học 2023-2024 Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách Hội đồng  chấm và Sinh viên K17, K15 (ghép) Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
Thứ 4 10/04/2024 8h00 P.họp A Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa QL-LKT Chi uỷ Chi bộ Khoa QL-LKT Đ/c Thủy Chi bộ Khoa QL-LKT
8h30 Họp Chi bộ Khoa QL-LKT Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QL-LKT
8h00 P.họp B Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Chi ủy Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c Tiến Long Khoa Kinh tế
8h30 Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
10h00 Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế 
8h00 
(cả ngày)
P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm 2023 Khoa Kế toán Hội đồng theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN CTHĐ Trợ lý Khoa học và Đào tạo
8h00 
(cả ngày)
Các phòng (106, 107, 108, 205 GK3 cả ngày) Chấm vấn đáp báo cáo TTTN cuối kỳ K17, (K16 ghép) Khoa QTKD  Toàn thể giảng viên có tên trong danh sách tiểu ban chấm và Sinh viên K17, K16 (ghép) Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 5 11/04/2024 8h00 P.họp B Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 1 năm 2023 Khoa QTKD Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH-ĐT Khoa QTKD
14h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
14h00 P.họp C Nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên đợt 1 năm 2023 Khoa QL - LKT HĐ theo quyết định CTHĐ Trợ lý KH&ĐT Khoa QL-LKT
15h00 P.họp B Họp Chi bộ, họp Phòng Công tác HSSV Toàn thể đảng viên, CBVC Phòng Công tác HSSV Đ/c Thắng Phòng Công tác HSSV
Thứ 6 12/04/2024 8h00 P.họp B Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2023 Khoa Kinh tế Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Trợ lý KH-ĐT Khoa Kinh tế
14h00 P.họp A Thông qua luận án tiến sĩ cấp khoa của NCS Nguyễn Đắc Dũng Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Đỗ Long Khoa QL-LKT
Thứ 7 13/04/2024            
Chủ nhật 14/04/2024 7h30 Các P. 102, 201, 202, 203, 204
GK2
Đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa K17 và K15, K16 ghép Hệ đại học chính quy, năm học 2023-2024 Khoa Kế toán Các giáo viên có tên trong danh sách Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp và sinh viên có tên trong Quyết định đi thực tập tốt nghiệp K17 và K15, K16 ghép  Đ/c Phương  Khoa Kế toán 
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN