Lịch tuần 12

 18/03/2023  1422
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2023)

(Tuần thứ 12)

Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/03/2023 15h30 P.họp A 'Đón và làm việc với Trường Đại học Công nghệ OPOLE Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thành Vũ,
Nguyễn Quang Hợp,
Cao Thị Thanh Phượng
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT
Thứ 3 21/03/2023 8h00 P.101 GK1 Tập huấn các đối tượng tham gia phỏng vấn ĐGN CSGD Các đối tượng phỏng vấn trong Trường (Nhà quản lý; Cán bộ; Giảng viên; Sinh viên theo danh sách) Đ/c Hồng Linh Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
8h00 (cả ngày) Hội trường UBND tỉnh Yên Bái  'Làm việc với UBND Tỉnh Yên Bái  Đ/c Đinh Hồng Linh ĐHTN ĐHTN
Thứ 4 22/03/2023 8h00 (cả ngày) P.họp A ĐHTN xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2022 Đ/c Đinh Hồng Linh,
Đoàn thẩm định, lãnh đạo và chuyên viên Phòng KH-TC
Đoàn thẩm định Phòng KH-TC
8h30 (cả ngày) UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Làm việc với UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Đ/c Đinh Hồng Linh ĐHTN ĐHTN
9h00 P.họp B Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ban Thường vụ Đảng ủy Đ/c Tài VPĐU
10h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
Thứ 5 23/03/2023 8h00 (cả ngày) P.họp A ĐHTN xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2022 Đ/c Đinh Hồng Linh,
Đoàn thẩm định, lãnh đạo và chuyên viên Phòng KH-TC
Đoàn thẩm định Phòng KH-TC
14h00 P. 101 GK 1 Tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại biểu mời, Ban Chấp hành Đoàn TN, Ban Chấp hành Hội SV, Bí thư các Liên chi, Chủ nhiệm các CLB Đ/c Huy Hoàng VP ĐTN
16h30 P.họp A Họp xét chế độ chính sách cho SV hệ chính quy học kỳ II năm học 2022-2023 và Học bổng KKHT cho sinh viên K16-K18 Theo QĐ số 1268/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/10/2022 Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 6 24/03/2023 8h00-19h00 Theo chương trình làm việc của Đoàn ĐGN Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CSGD Đoàn Đánh giá ngoài; Hội đồng TĐG CSGD; Các nhóm chuyên trách TĐG CSGD và các đối tượng khác có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Đoàn ĐGN Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
10h30-11h30 P.101 GK1 Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CSGD Đại diện Lãnh đạo TT KĐCLGD-ĐHQGHN; Đoàn chuyên gia ĐGN; Khách mời; Bí thư ĐU; Chủ tịch Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường; Lãnh đạo các Bộ môn; Hội đồng TĐG CSGD; Thành viên các nhóm chuyên trách; Ban cán sự lớp các hệ đào tạo; Đài truyền hình Thái Nguyên Đoàn ĐGN Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Thứ 7 25/03/2023 7h30-18h00 Theo chương trình làm việc của Đoàn ĐGN Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CSGD Đoàn Đánh giá ngoài; Hội đồng TĐG CSGD; Các nhóm chuyên trách TĐG CSGD và các đối tượng khác có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Đoàn ĐGN Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Chủ nhật 26/03/2023 7h30-18h00 Theo chương trình làm việc của Đoàn ĐGN Khảo sát chính thức phục vụ ĐGN CSGD Đoàn Đánh giá ngoài; Hội đồng TĐG CSGD; Các nhóm chuyên trách TĐG CSGD và các đối tượng khác có liên quan theo yêu cầu của Đoàn Đoàn ĐGN Phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931 - 26/3/2023)

(Tuần thứ 12)

Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 20/03/2023 8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Toán Tin Toàn thể giảng viên Bộ môn Toán Tin Đ/c Mai Bộ môn Toán Tin
8h00 P.họp B  Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Tài chính Đ/c Trần Linh BM Tài chính
14h30 P.họp B Gặp mặt Phụ huynh và sinh viên có kết quả học tập yếu, sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập Đại diện lãnh đạo Viện ĐTQT, các CVHT, Trợ lý HSSV, phụ huynh được mời và sinh viên được triệu tập Đ/c Vũ Viện ĐTQT
Thứ 3 21/03/2023 14h00 P.họp B Xét tiến độ học tập, học kỳ 1 năm học 2022-2023 Khoa QTKD Ban Chủ nhiệm Khoa, Trợ lý HSSV, Cố vấn học tập được phân công rà soát sinh viên chậm tiến độ K8 - K18 Đ/c Hoa Khoa QTKD
14h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Ngân hàng Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngân hàng  Đ/c Hà Nga BM Ngân hàng
Thứ 4  22/03/2023            
Thứ 5 23/03/2023            
Thứ 6 24/03/2023            
Thứ 7 25/03/2023            
Chủ nhật 26/03/2023            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN