Lịch tuần 08

 16/02/2024  1274
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 19/02/2024 ĐẾN NGÀY 25/02/2024
(Tuần thứ 08)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/02/2024 14h00 P.họp A  Họp Ban xây dựng mức thu học phí năm học 2023-2024 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long,
Nguyễn Quang Hợp,
Đặng Tất Thắng,
Nguyễn Thành Vũ,
Phạm Minh Hoàng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Kim Anh,
Nguyễn Thị Bích Liên
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
14h00 P.họp B Họp Ban Nữ công
Công đoàn Trường 
Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Nữ công Công đoàn Trường, Tổ trưởng Nữ công các Công đoàn bộ phận Đ/c Nhung VPCĐ
Thứ 3 20/02/2024 8h00 P.họp B Tổ công tác theo Quyết định số 582/ĐH-ĐHKT&QTKD ngày 16/5/2023 làm việc với đ/c Nguyễn Thu Nga Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Đình Long,
Nguyễn Tiến Lâm,
Mai Việt Anh,
Hoàng Thị Huệ,
 Nguyễn Thu Nga
Đ/c Hoàng Anh Tổ công tác;
Đ/c Nguyễn Thu Nga
14h00 P.họp A Giao ban công tác Đoàn và gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn Ban Chấp hành Đoàn TN Trường, Bí thư Liên chi Đ/c Huy Hoàng Đoàn TN Trường
Thứ 4 21/02/2024 08h0 (Xe xuất phát từ Trường) Khu di tích
lịch sử ATK
Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Lễ báo công dâng Bác BCH Đảng bộ Trường; Ban Giám hiệu; các Bí thư Chi bộ; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch Công đoàn Trường; Chủ tịch Hội CCB; Bí thư Đoàn Thanh niên; Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ Đ/c Hoàng Anh Phòng HC-TC
9h00 P.họp B Làm việc với chuyên gia GS. Hans Peter Benedikt, Trường ĐH Phát triển Bền vững Eberswalde - CHLB Đức về chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên Các đ/c: Nguyễn Bích Hồng,
Phạm Văn Hạnh,
Nguyễn Đắc Dũng,
Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Đỗ Thị Thùy Linh,
Nguyễn Thị Anh Đào
Đ/c Hồng Phòng KHCN & HTQT
15h00 P.họp B Làm việc trực tuyến với Phòng Hợp tác quốc tế Trường ĐH Phát triển Bền vững Eberswalde - CHLB Đức  Các đ/c: Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Đỗ Thị Thùy Linh,
Nguyễn Thị Anh Đào
Đ/c Hồng Phòng KHCN & HTQT
Thứ 5 22/02/2024 8h00 P.họp A Hội nghị UBKT Đảng uỷ UBKT Đảng uỷ Đ/c Hồng Linh UBKT Đảng uỷ
14h00 P.họp A Hội nghị xác định số lượng người làm việc để xây dựng Đề án Vị trí việc làm Ban Giám hiệu, các Trưởng đơn vị Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
Thứ 6 23/02/2024            
Thứ 7 24/02/2023            
Chủ nhật 25/02/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 19/02/2024 ĐẾN NGÀY 25/02/2024
(Tuần thứ 08)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 19/02/2024 9h30 P.họp B Họp mặt đầu xuân 2024 của Bộ môn Toán Tin Toàn thể giảng viên Bộ môn Toán Tin Đ/c Mai Bộ môn Toán Tin
Thứ 3 20/02/2024 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Phương  Khoa Kế toán
8h00 Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
8h00 P.họp C Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo
Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
13h30 P.201 Nhà LV-NC Họp Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Huệ Chi uỷ Chi bộ Phòng HC-TC
14h00 Họp Chi bộ Phòng HC-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC Chi bộ Phòng HC-TC
15h30 Họp Phòng HC-TC Toàn thể viên chức, NLĐ Phòng HC-TC Phòng HC-TC
14h00 Phòng 305,
Nhà Hiệu bộ
Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Đinh Hồng Linh;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Đ/c Hoàng Trung tâm Đào tạo theo NCXH
16h00 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể CBVC Đào tạo theo NCXH
14h00 P.họp C Họp Chi uỷ Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Chi uỷ Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
14h30  Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
16h00  Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính  Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính
Thứ 4 21/02/2024 14h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
Thứ 5 22/02/2024 15h30 P.họp B Kết nạp đảng viên mới Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Hà Khoa Marketing, TM&DL
16h00 Họp Chi bộ và họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên, cán bộ, giảng viên Khoa Marketing, TM&DL
Thứ 6 23/02/2024 08h00 P.họp B Họp Tổ tư vấn cấp Trường rà soát, điều chỉnh CĐR và rà soát, cập nhật, đổi mới CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Theo Quyết định số 35/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 10/01/2024 Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
14h00  Quảng trường Sinh viên Hội Xuân Giáp Thìn 2024 Khoa Ngân hàng - Tài chính Khách mời, toàn thể CBGV và sinh viên Khoa NH-TC Đ/c Thu Nga Khoa NH-TC
Thứ 7 24/02/2024            
Chủ nhật 25/02/2024 14h00 Quảng trường Sinh viên Hội Xuân Giáp Thìn 2024 Khoa Kế toán Khách mời, toàn thể cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa
 Kế toán
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN