Lịch tuần 04

 20/01/2024  1371
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 22/01/2024 ĐẾN NGÀY 28/01/2024
(Tuần thứ 04)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/01/2024            
Thứ 3 23/01/2024 8h00 P.họp A Hội nghị Quản lý HSSV nội trú và ngoại trú năm học 2023-2024 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
Đại biểu mời; Đại diện lãnh đạo các Khoa quản lý ngành đào tạo, Viện ĐTQT; Đại diện lãnh đạo các Phòng: Phòng QT-PV, Phòng KH-TC; Lãnh đạo Phòng CT HSSV, chuyên viên QLSV nội - ngoại trú; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; Trợ lý QLSV các Khoa, Viện
Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
10h00 P.họp A Gặp mặt và tặng quà tết cho LHS của Nhà trường trước khi nghỉ tết Nguyên đán 2024 Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thành Vũ, và đại diện Hội Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên
Đỗ Đình Long Phòng KHCN &HTQT và Viện Đào tạo quốc tế
16h00 P.số 1 ĐHTN Họp hội đồng thẩm định kế hoạch và dự toán chi tiết NSNN năm 2024 Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Nguyễn Thị Kim Anh,
Đặng Thị Ngọc Quỳnh,
Trưởng các Phòng,
Trung tâm
ĐHTN Phòng KH-TC
Thứ 4 24/01/2024 7h30 P.101 GK 1 Tổ chức chương trình Xuân ấm áp - Tết yêu thương Đại biểu mời, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên trường, các sinh viên có tên trong danh sách nhận quà BTC  Đoàn Thanh niên
9h30 P.họp B Họp Hội đồng kỷ luật HSSV Hội đồng theo Quyết định số 29/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 10/01/2024  Đ/c Hoàng Anh Phòng CT HSSV
Thứ 5 25/01/2024 8h00 P.họp A Thực hiện Quy trình kiện toàn (bổ sung) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 1) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng Đ/c Hoàng Anh Tổ công tác, Chi bộ Phòng HC-TC
9h00 Thực hiện Quy trình kiện toàn (bổ sung) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 2) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường
10h00 Thực hiện Quy trình kiện toàn (bổ sung) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 3) Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng
14h00 P.số 1 ĐHTN Thực hiện Quy trình kiện toàn bổ sung Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHTN khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách, Phó Hiệu trưởng BTĐU ĐHTN VPĐU ĐHTN
15h00 P.101 GK 1 Thực hiện Quy trình kiện toàn (bổ sung) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 4) Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh); Bí thư chi bộ; Trưởng các đơn vị, Phó trưởng các đơn vị thuộc Trường Đ/c Hoàng Anh Tổ công tác, Chi bộ Phòng HC-TC
16h00 Hội trường Trung tâm Số Hội nghị vinh danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 Các đ/c:
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đinh Hồng Linh,
Nguyễn Tiến Long,
Nguyễn Thị Thu Thương
ĐHTN ĐHTN
Thứ 6 26/01/2024 8h00 P.họp A Thực hiện Quy trình kiện toàn (bổ sung) Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Bước 5) Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đ/c Hoàng Anh Tổ công tác, Chi bộ Phòng HC-TC
9h00 Hội nghị triển khai thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2024 (Bước 2) Ban Thường vụ Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng Tổ công tác,
Chi bộ Phòng
HC-TC
14h00 Trung tâm Số Hội nghị Tổng kết công tác Công nghệ Thông tin, Chuyển đổi số và Thư viện của Đại học Thái Nguyên năm 2023 Đ/c Đỗ Đình Long;
lãnh đạo Trung tâm
TT-TV; Cán bộ trực tiếp phụ trách CNTT, Chuyển đổi số, Thư viện
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Bàn giao công tác của Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và QTKD Ban Thường vụ Đảng ủy
 và đ/c Đỗ Anh Tài
Đ/c Hoàng Anh Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
15h00 Bàn giao công tác của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thường trực Hội đồng Trường và đ/c Đỗ Anh Tài Đ/c Huệ Hội đồng trường
Thứ 7 27/01/2024            
Chủ nhật 28/01/2024  07h00
(Cả ngày)
Giảng đường GK2  Tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên  Theo Quyết định Trưởng ban coi thi Trung tâm NN-TH
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 22/01/2024 ĐẾN NGÀY 28/01/2024
(Tuần thứ 04)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 22/01/2024 14h00  P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Luật kinh tế Toàn thể giảng viên Bộ môn Luật kinh tế Đ/c Thúy Bộ môn Luật kinh tế
Thứ 3 23/01/2024 8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Quản lý & CSC Toàn thể giảng viên Bộ môn Quản lý & CSC Đ/c Nương Bộ môn Quản lý & CSC
8h30 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Tài chính Toàn thể giảng viên Bộ môn Tài chính  Đ/c Hậu Bộ môn Tài chính
14h00 P.họp A Thảo luận về kết quả khảo sát các đối tượng liên quan về CĐR CTĐT và triển khai xây dựng CĐR chung của các CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Tổ tư vấn cấp Trường; Trưởng các Khoa, Viện Đào tạo quốc tế Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
Thứ 4 24/01/2024            
Thứ 5 25/01/2024 8h00 P.họp C Báo cáo seminar số 1, 2 luận án tiến sĩ của NCS Lê Minh Thành Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thủy Khoa QL-LKT
15h40 P.họp B Báo cáo chuyên đề luận án tiến sĩ số 2, 3 của NCS Nguyễn Đắc Dũng Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6 26/01/2024            
Thứ 7 27/01/2024            
Chủ nhật 28/01/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN