Lịch tuần 03

 12/01/2024  1264
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 15/01/2024 ĐẾN NGÀY 21/01/2024
(Tuần thứ 03)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 15/01/2024            
Thứ 3 16/01/2024 8h30 P.họp B Hội đồng thanh lý đề tài KHCN cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên đợt 2 năm 2022 và đợt 1 năm 2023 Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Thị Nga,
Nguyễn Thị Thúy Vân,
Đàm Thanh Thủy,
Ngô Thị Hương Giang,
Dương Thanh Hà,
Nguyễn Thành Vũ
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT
14h00 P.họp B Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Nghiệp đoàn Hợp tác nông nghiệp JA Kishuu, Nhật Bản và Công ty CP Công nghệ cao Vĩnh Phúc (VHC) Các đ/c: Đỗ Đình Long,
Nguyễn Bích Hồng,
Nguyễn Thành Vũ,
Phạm Văn Hạnh,
Phạm Thị Thanh Mai
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT
Thứ 4 17/01/2024 8h00 Trụ sở UBND
 tỉnh Thái Nguyên
Hội nghị tổng kết công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCCC năm 2023; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh BTC BTC
Thứ 5 18/01/2024            
Thứ 6 19/01/2024 14h30 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Thị Hương Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 7 20/01/2024 7h30 Đơn nguyên GK2 Bảo vệ đề cương luận văn, đề án thạc sĩ K19 đợt 1  Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 21/01/2024            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đỗ Đình Long;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 15/01/2024 ĐẾN NGÀY 21/01/2024
(Tuần thứ 03)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 15/01/2024            
Thứ 3 16/01/2024 8h00 P.họp A Họp Chi ủy mở rộng Khoa KHCB Chi ủy, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN, lãnh đạo các Bộ môn Đ/c Trường Khoa KHCB
9h00 Họp Chi bộ Khoa Khoa học cơ bản Đ/c Đỗ Đình Long,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB
10h30 Họp Khoa Khoa học cơ bản Toàn thể CBGV Khoa KHCB
13h30 P.101 GK1 Hội thảo hướng nghiệp "Cơ hội nghề nghiệp ngành Tài chính - Kế toán - Kiểm toán dành cho Gen Z" do khoa Kế toán và ACCA đồng tổ chức Đại biểu mời, toàn thể giảng viên Khoa Kế toán; đại diện sinh viên các lớp K18, K19 và K20 Khoa Kế toán Đ/c Phương Khoa Kế toán, ACCA
Thứ 4 17/01/2024 14h00 P.họp B Sinh hoạt chuyên môn Phòng KT&ĐBCLGD Phòng KT&ĐBCLGD Đ/c Mai Việt Anh Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 5 18/01/2024            
Thứ 6 19/01/2024 8h00
(cả ngày)
P.họp B Tập huấn “Đo lường và đánh giá hoạt động học tập trong Nhà trường” Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng Đào tạo, lãnh đạo các Bộ môn Đ/c Mai Việt Anh Phòng KT&ĐBCLGD
8h00 P.họp C Sinh hoạt chuyên môn Bộ môn Ngân hàng Toàn thể giảng viên Bộ môn Ngân hàng Đ/c Hà Nga Bộ môn Ngân hàng
Thứ 7 20/01/2024            
Chủ nhật 21/01/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN