Lịch tuần 01

 29/12/2023  1621
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 07/01/2024
Chúc mừng năm mới 2024
(Tuần thứ 01)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/01/2024 Nghỉ Tết Dương lịch
Thứ 3 02/01/2024 8h30 P.101 GK1 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Trường BTC Ban Tuyên giáo ĐU, Bộ phận giúp việc của Đảng uỷ
14h00 P.họp A Giao ban công tác tháng 01/2024 Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Giám hiệu;
Lãnh đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Trường
Đ/c Hồng Linh Phòng KH-TC
Thứ 4 03/01/2024 08h00 P.họp A Họp Hội đồng xét trợ cấp thôi việc đối với ông Đỗ Anh Tài Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Hoàng Thị Huệ,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Tiến Lâm,
Nguyễn Thị Mai Hương
Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC, KH-TC 
9h00 Ký hợp tác giữa Trường ĐHKT&QTKD với Trung tâm tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ Valoma (VALOCEM) Ban Giám hiệu; lãnh đạo Phòng Đào tạo; Trưởng các khoa, Viện Đào tạo Quốc tế  Phòng Đào tạo
14h00 P.họp B Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên năm 2024: Ảnh hưởng của mạng xã hội tới học tập và đời sống của sinh viên Đại học Thái Nguyên Các đ/c:  Đỗ Đình Long,
Nguyễn Việt Dũng,
Dương Thanh Hà,
Phạm Thị Nga,
Phạm Văn Hạnh
Đ/c Đỗ Long Phòng KHCN&HTQT 
14h30 Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2024:  Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán tại Trường Đại học Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Các đ/c: Đỗ Đình Long,
 Nguyễn Việt Dũng,
Đỗ Thị Thúy Phương,
Phạm Văn Hạnh,
Đàm Thanh Thủy
Thứ 5 04/01/2024 9h00 P.họp B Họp Hội đồng xét phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2023 Các đ/c: Đinh Hồng Linh,
Bùi Nữ Hoàng Anh,
Đỗ Anh Tài,
Hoàng Thị Huệ,
Nguyễn Quang Hợp,
Đặng Quỳnh Trinh,
Nguyễn Tiến Lâm
Đ/c Hồng Linh Phòng HC-TC
14h00 P. họp A Hội nghị lựa chọn phần mềm thực hành phục vụ giảng dạy các học phần trong CTĐT của Nhà trường Ban Giám hiệu, lãnh đạo Khoa, Trưởng bộ môn; lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, QT-PV, Khảo thí & ĐBCLGD, Trung tâm TT-TV Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
Thứ 6 05/01/2024 8h00 P.họp A Họp Ban Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và rà soát, cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế và QTKD Theo Quyết định số 1375/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 08/11/2023 Đ/c Hồng Linh Phòng Đào tạo
14h00 P.số 1 ĐHTN Họp giao ban triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c Đinh Hồng Linh GĐ ĐHTN ĐHTN
Thứ 7 06/01/2024 7h30 (cả ngày) GĐ GK3 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 2 lần 3 năm 2023 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Chủ nhật 07/01/2024 7h30 (cả ngày) GĐ GK3  Bảo vệ luận văn Thạc sĩ đợt 2 lần 3 năm 2023 Hội đồng theo Quyết định CTHĐ Phòng Đào tạo
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đinh Hồng Linh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;

- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh
             
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 07/01/2024
Chúc mừng năm mới 2024
(Tuần thứ 01)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 01/01/2024 Nghỉ Tết Dương lịch
Thứ 3 02/01/2024            
Thứ 4 03/01/2024 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Đinh Hồng Linh;
Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Đ/c Hoàng Trung tâm Đào tạo theo NCXH
10h00 Họp Trung tâm Đào tạo theo NCXH Toàn thể CBVC Trung tâm Đào tạo theo NCXH
14h00 P.họp A Họp nhóm tham dự khóa tập huấn "Thực hành thiết kế học phần hiệu quả và đáp ứng chuẩn đầu ra" Theo Quyết định số 1504/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 07/12/2023 Đ/c Hợp Phòng Đào tạo
Thứ 5 04/01/2024 7h30 P.họp A Họp Chi ủy Chi bộ Khoa Kế toán Chi ủy Chi bộ khoa Kế toán Đ/c Phương  Khoa Kế toán
8h00 Họp Chi bộ Khoa Kế toán  Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán
10h00 Họp Khoa Kế toán  Toàn thể giảng viên Khoa Kế toán 
8h30 P.505 Nhà LV-NC Họp Chi bộ Viện NCKT&PTNNL Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT&PTNNL
Đ/c Nam  Viện NCKT&PTNNL
10h00 Họp Viện NCKT&PTNNL Toàn thể CBVC Viện NCKT&PTNNL
14h00 P.họp B Tổng kết Đề án đào tạo nhân lực trình độ cao tỉnh Vĩnh Phúc Các giảng viên tham gia Đề án Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 6 05/01/2024 8h00 P.họp B Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ mở rộng Đ/c Nguyễn Quang Hợp,
toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động 
Chi bộ Phòng QT-PV
Đ/c Mạnh Hồng Phòng QT-PV
14h00 P.họp B Hội đồng thông qua đề cương chi tiết luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Minh Hoa Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Hồng Linh  Khoa QL-LKT
15h30 Hội đồng thông qua đề cương chi tiết luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Huyền Trang Đại biểu mời, các PGS, TS, các NCS và toàn thể CBGV quan tâm Đ/c Thúy Phương
14h00 P.họp A Họp Chi bộ và họp Phòng KH-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
14h00 P.họp C Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
15h30 Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV Khoa QTKD
Thứ 7 06/01/2024            
Chủ nhật 07/01/2024            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)


TS. Bùi Đức Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN