Lịch thi và danh sách dự thi Tiếng Anh trình độ A2,B1 ngày 09/5/2021

 26/04/2021  1948

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

LỊCH THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2, B1

KỲ THI NGÀY 09/5/2021

 

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Sáng từ 7h30

 

Thi kỹ năng Nói

Giảng đường GK2

(xem sơ đồ phòng thi tại chân cầu thang)

 

Chiều từ 13h30

 

Thi các kỹ năng Nghe, Đọc, Viết

 

Lưu ý: khi đi thi thí sinh mang theo chứng minh thư gốc và bút chì mềm.

Nhấn vào để tải về danh sách dự thi kỹ năng nói

Nhấn vào để tải về danh sách dự thi kỹ năng nghe, đọc, viết

 

                                                                                                           

  GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

 

   (Đã ký)

 

                                                                         Đoàn Mạnh Hồng


BÀI VIẾT LIÊN QUAN