Lễ phát động ngày hội đổi mới sáng tạo xã hội ra mắt mô hình SHINHAN SQUARE BRIDGE Việt Nam

 30/09/2021  642

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội do Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD) - United Way Việt Nam chủ trì, đồng chủ trì bởi Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh Doanh – Đại học Thái Nguyên, Tổ chức United Way Worldwide, Mạng lưới Nữ Lãnh đạo toàn cầu (Happy Women Leader Network), và sự tham gia các tổ chức đối tác uy tín trong và ngoài nước khác.

Bên cạnh đó, Làng Thách thức và Sáng tạo Xã hội trong khuôn khổ Techfest 2021 là một nền tảng cho các start-up công nghệ và đổi mới sáng tạo hợp tác với các bên liên quan khác, hướng tới tạo ra giá trị cho các cộng đồng Việt Nam. Chính vì thế, trọng tâm chính của làng là thúc đẩy và tăng cường đổi mới sáng tạo và công nghệ nhằm tạo ra sự phát triển toàn diện, không bỏ ai lại phía sau. Khẩu hiệu của làng là ” Đoàn kết hợp tác – Tạo xu hướng – Dẫn dắt thay đổi” (Live United – Creating trends – Leading changes”).

Để chính thức khởi động các sự kiện của làng trong khuôn khổ TECHFEST 2021, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội tổ chức Lễ phát động Ngày hội Đổi mới sáng tạo xã hội và giới thiệu mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam - một mô hình đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội.

Thời gian: 9h00-11h15, thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 năm 2021 (GMT+7) Trực tuyến: Trên nền tảng Zoom Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt và Tiếng Anh (có phiên dịch song song)

Link tham dự: https://bit.ly/3AQ1tzb Meeting ID: 983 4978 2749 Passcode: 050308 Livestream trên Fanpage TECHFEST Vietnam, NEU - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và TUEBA- Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên (tiếng Việt) - MSD Vietnam và Youth United Vietnam (tiếng Anh)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN