Khảo sát nhu cầu học các học phần tự chọn học kỳ I năm học 2022-2023

 09/06/2022  1750

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT

 1. Khóa 16:
 1. K16 Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/Y8MeGcYzqw3dX16k6
 2. K16 Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/g9fGFGTKMSN8yyHZ7
 3. K16 Tài chính doanh nghiệp: https://forms.gle/JuqVTtcdJgVeunTE7
 4. K16 Kế toán doanh nghiệp: https://forms.gle/4VWLvk64JGp5mb6W9
 5. K16 Kế toán kiểm toán: https://forms.gle/i9KA52A6xkutM7qP8
 6. K16 Quản trị marketing: https://forms.gle/izvR9D6UZxT34BEf8
 7. K16 Quản trị kinh doanh KS&DL: https://forms.gle/tfqHBoQWp9Vanbsh6
 8. K16 QTKD tổng hợp: https://forms.gle/eNDrqsgKpcaLXi2E8
 9. K16 Luật kinh tế: https://forms.gle/w9GDMYZByUvQgFFE8
 1. Khóa 17:
 1. K17 CTĐT Kinh tế đầu tư :https://forms.gle/HSkbuVXfcY93Ceo18
 2. K17 CTĐT Kinh tế phát triển: https://forms.gle/9AHzZZ87eRiYNTga8
 3. K17 CTĐT Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/puQaQdghJU9Rz6Ak8
 4. K17 CTĐT Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/EpfXMsSTYiXcKhNW7
 5. K17 CTĐT Logistics&QLCCU:https://forms.gle/64NdhhvnNtQtrkWv5
 6. K17 CTĐT Luật kinh doanh: https://forms.gle/NdBJhpkWJKxDRzdL7
 7. K17 CTĐT Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/tHBNkeRQYP1CHYLw9
 1. Khóa 18:
 1. K18 ngành Kinh tế: https://forms.gle/MjNqYfzH7XHG9VQJ9
 2. K18 ngành Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/PLgj7rknDH14SrSJ8
 3. K18 ngành Quản trị kinh doanh:https://forms.gle/vDrCBANHzKxZ3Z8q7
 4. K18 ngành Kế toán: https://forms.gle/51E6HH5vTAZxDTUB7
 5. K18 ngành Quản trị marketing: https://forms.gle/um9ZvFb6VoAn5b1A7
 6. K18 ngành Quản trị DVDL&LH: https://forms.gle/nVr2F3e8ueXFFVXg9
 7. K18 ngành Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/RE7AkGCr2bxgmyPF7
 8. K18 ngành Kinh tế phát triển: https://forms.gle/JCwKRLpSjfFoh8rV8
 9. K18 ngành Luật kinh tế: https://forms.gle/gUCWvNowm57PuLJx8
 10. K18 ngành Logistics và QLCCU:https://forms.gle/Pas5pWCqLsuZdL8Y7
 11.  K18 ngành Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/gVkunrwQeHfRMk1M9

BÀI VIẾT LIÊN QUAN