Khảo sát học các học phần tự chọn học kỳ 1 năm học 2023-2024

 07/06/2023  855

DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ KHẢO SÁT

A.Khóa 17:

1. K17 CTĐT Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/tpBkHfRVUhyi8DK16

2. K17 CTĐT Logistics &QLCCU: https://forms.gle/o5outhh8ZW37H9Ek6

3. K17 CTĐT Kế toán: https://forms.gle/vru5XNxaVoPAmxoU8

4. K17 CTĐT Kế toán Kiểm toán: https://forms.gle/muaEk2tzmD2GcAjC6

5. K17 CTĐT Kinh doanh Quốc tế:https://forms.gle/Dvd4mDfTey3SX45p8

6. K17 CTĐT Tài chính Ngân hàng:https://forms.gle/WF2TPrwAftUVX67L8

7. K17 CTĐT Quản trị Marketing:https://forms.gle/RVuqazzX5drc2F556

8. K17 CTĐT Quản trị Kinh doanh khách sạn và du lịch:https://forms.gle/zeQevsxoE9usDCiD8

9. K17 CTĐT Quản lý kinh tế: https://forms.gle/Doa9gu9a9LjkCKXp8

10. K17 CTĐT Luật kinh doanh: https://forms.gle/urDF2xZhpBZmY83i9

11. K17 CTĐT Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/yZmtGibJQSaMrndTA

12. K17 CTĐT Kinh tế phát triển: https://forms.gle/3GVff1JeHGdFD6YQ8

B.Khóa 18:

1. K18 CTĐT Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/Vvs6vVRxygcVEEv79

2. K18 CTĐT Kinh tế phát triển: https://forms.gle/tpYFcr8WPFaDevsp7

3. K18 CTĐT Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/jfkdhtGpG2jds8tL6

4. K18 CTĐT Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/nmToaaRvLJu2mx8r6

5. K18 CTĐT Logistics&QLCCU: https://forms.gle/3HhSyUD6FzgVQKB36

6. K18 CTĐT Luật kinh tế: https://forms.gle/qtv3QS9DFfV5QNBB7

7. K18 CTĐT Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/c2Fi1iRHoX399PpC9

C.Khóa 19:

1. K19 ngành Kinh tế: https://forms.gle/i1uZAFTiK62jL2WM6

2. K19 ngành Tài chính ngân hàng: https://forms.gle/UwPfCK8f53a5VZF39

3. K19 ngành Quản trị kinh doanh: https://forms.gle/LTi9kxqQueqgstuW8

4. K19 ngành Kế toán: https://forms.gle/2NMJstz9CjvX2X278

5. K19 ngành Marketing: https://forms.gle/Gy2ZAXCd6JJCL6s8A

6. K19 ngành Quản trị DVDL&LH: https://forms.gle/bedept3eCAo8Y5tF9

7. K19 ngành Kinh tế đầu tư: https://forms.gle/PXvhT8ApHPPDhpKT8

8. K19 ngành Kinh tế phát triển: https://forms.gle/WUipwqpNqs6PGzzT8

9. K19 ngành Luật kinh tế: https://forms.gle/FDT7snCmrm4grTf79

10. K19 ngành Logistics và QLCCU: https://forms.gle/WcDwuYVVCbhQJZ8w7

11. K19 ngành Kinh doanh quốc tế: https://forms.gle/GjHoi74KXgcezJQA9


BÀI VIẾT LIÊN QUAN