Khai mạc hoạt động đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 333 của AUN-QA chương trình đào tạo Quản trị Marketing

 21/06/2023  1321

Sáng 20/6/2023, Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã phối hợp với Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA) tổ chức khai mạc các hoạt động đánh giá chương trình đào tạo lần thứ 333 của AUN-QA tại Đại học Thái Nguyên. Chương trình đào tạo Quản trị Marketing của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) là một trong những chương trình đào tạo được đánh giá theo tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 333.

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực ĐNA được thành lập vào tháng 1-1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA. AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường đại học trong và ngoài mạng lưới AUN.

Việc tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn của AUN-QA là cơ hội để các chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh nói chung và Khoa Marketing nói riêng nhìn nhận, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của mình trong phương pháp, hoạt động dạy và học, từ đó rút ​​ra bài học kinh nghiệm để ngày càng nâng cao chất lượng trong tương lai.

Sau lễ khai mạc, các chuyên gia đánh giá của mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á  gồm có Giáo sư Sany Sanuri bin Mohd. Mokhtar, Giáo sư Marlene M. De Leon và Thư ký Nuruljannah Chetue-ngoh sẽ kiểm tra tổng thể cơ sở vật chất cấp Trường và Khoa như: Nhà Hiệu bộ, Giảng đường, Thư viện, Trạm Y tế, hệ thống phóng máy tính thực hành…. và tham gia phỏng vấn các đối tượng là cán bộ quản lý, giảng viên, cựu sinh viên và học viên, nhà sử dụng lao động cũng như sinh viên đang theo tại thời điểm này. Đợt đánh giá sẽ kéo dài đến hết ngày 22/6 tới.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN