Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh Quảng Ninh của Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương

 06/12/2022  382

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương.

Thực hiện Quyết định số 1572/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 06 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc chương trình OCOP góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Vũ Quỳnh Nam,  TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Ngô Thị Hương Giang, TS. Nguyễn Thị Thuý Vân, TS. Đàm Phương Lan, TS. Nguyễn Thu Nga – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề tài hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung đề ra, có khả năng áp dụng thực tiễn cao, có giá trị lý luận và ý nghĩa khoa học, đề tài tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện hơn.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và Nhóm nghiên cứu đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN