Kết quả nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHTN 2021 - Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Nội

 12/07/2023  1160

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Tác động của xây dựng nông thôn mới đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam”, mã số: ĐH2021-TN08-01 - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội.

Thực hiện Quyết định số 2861/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 10 tháng 7 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: “Tác động của xây dựng nông thôn mới đến phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc, Việt Nam”, mã số: ĐH2020-TN08-01  -  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Nội đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Văn Quyết – Trường Cao đẳng Thái Nguyên, TS. Bùi Đình Hoà – Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh, ThS. Tạ Ngọc Minh – Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Thị Thuý Vân

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN