Kết quả nghiệm thu cấp ĐH đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2022 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Lan Anh

 01/11/2023  592

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2022-TN08-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh.

Thực hiện Quyết định số 5017/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 01 tháng 11 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: Quản lý tài chính tại các bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2022-TN08-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đinh Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng, TS. Đoàn Quang Thiệu – Trường ĐH Kinh tế và Công nghệ, ThS. BSCKII. Trương Thị Thu Hương – Bệnh viện Y học Cổ truyền, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Hữu Thu, TS. Mai Thanh Giang – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh Hội đồng và Nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN