Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2021 của CNĐT TS. Nguyễn Thị Kim Anh và TS. Vũ Thị Hậu

 22/12/2022  724

Thực hiện Quyết định số 2383, 2384/QĐ-ĐHTN ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2021, ngày 22 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện các đề tài: 

1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp y tế niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, mã số: ĐH2021-TN08-02, Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Thị Hậu đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

2. Giải pháp phát triển hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2021-TN08-10, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Kim Anh đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng và các nhà khoa học  trong và ngoài Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu của Chủ nhiệm TS. Vũ Thị Hậu:

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu của Chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Kim Anh:

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện của 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học thực hiện từ năm 2021, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và nhóm nghiên cứu 02 đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN