Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp ĐHTN năm 2021 của CNĐT TS. Mai Thanh Giang và TS. Hà Thị Thanh Nga

 06/01/2023  256

Thực hiện Quyết định số 2609, 2610/QĐ-ĐHTN ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học năm 2021, ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện các đề tài: 

1. Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2021-TN08-03, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hà Thị Thanh Nga đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

2. Tác động quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành Nhựa niêm yết tại Việt Nam”, mã số: ĐH2021-TN08-06, Chủ nhiệm đề tài: TS. Mai Thanh Giang đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đinh Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng và các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu của Chủ nhiệm TS. Mai Thanh Giang:

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu của Chủ nhiệm TS. Hà Thị Thanh Nga:

 

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện của 02 đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học thực hiện từ năm 2021, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài

PHÒNG KHCN&HTQT

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN