Kết quả nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên năm 2020 của Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Đức Thu

 16/08/2022  1072

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-04 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thu.

Thực hiện Quyết định số 990/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 09 tháng 8 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: “Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-04 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thu đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Trần Văn Quyết – Trường Cao đẳng Thái Nguyên; ThS. Tạ Ngọc Minh – Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên; TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Hoàng Thị Thu, TS. Nguyễn Quang Hợp, TS. Nguyễn Việt Dũng – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN