Kết quả Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà

 27/01/2023  281

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-11 - Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà.

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-ĐHTN ngày ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Đại học đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 27 tháng 01 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học đề tài KH&CN cấp Đại học: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-11  -  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Đặng Ngọc Thư, TS. Nguyễn Thu Hằng, TS. Đặng Quỳnh Trinh, TS. Mai Anh Khoa, Bà Nguyễn Thị Nghĩa.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp Đại học kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN