Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Vĩnh Phúc, CNĐT PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 12/10/2021  537

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau khi bị thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Anh Tài.

Thực hiện Quyết định số 913/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 12 tháng 10 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp tạo việc làm cho người lao động sau khi bị thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Anh Tài đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Đỗ Xuân Luận – Trường ĐH Nông Lâm,  PGS.TS. Trần Văn Quyết, TS. Bùi Nữ Hoàng Anh, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Nguyễn Quang Hợp và TS. Ngô Thị Hương Giang – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN