Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh Hoà Bình của CNĐT TS. Vũ Quỳnh Nam

 04/05/2023  236

Nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Khoai lang Phú Cường" cho các sản phẩm khoai lang của xã Phú Cường và vùng phụ cận, huyện Tân Lạc tỉnh Hoà Bình”, Chủ nhiệm dự án: TS. Vũ Quỳnh Nam.

Thực hiện Quyết định số 484/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD – ĐHTN về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở dự án khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 04 tháng 5 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Tỉnh: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Khoai lang Phú Cường" cho các sản phẩm khoai lang của xã Phú Cường và vùng phụ cận, huyện Tân Lạc tỉnh Hoà Bình” -  Chủ nhiệm: TS. Vũ Quỳnh Nam - Phó Viện trưởng phụ trách Viện NCKT&PTNNL - Trường Đại học Kinh tế & QTKD đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện dự án.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Trần Đình Tuấn, TS. Trần Thuỳ Linh, TS. Phạm Thị Nga, TS. Nguyễn Thị Thúy Vân, TS. Bùi Như Hiển, TS. Nguyễn Bích Hồng

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Dự án đã bám sát kế hoạch, các sản phẩm đăng ký thuyết minh đạt yêu cầu, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá dự án đạt loại Đạt.

Một vài hình ảnh của Hội đồng và nhóm dự án


BÀI VIẾT LIÊN QUAN