Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh của CNĐT: TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 30/09/2021  486

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Chủ nhiệm đề tài: TS. Tạ Thị Thanh Huyền.

Thực hiện Quyết định số 873/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 30 tháng 9 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 -  Chủ nhiệm: TS. Tạ Thị Thanh Huyền đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Thị Yến – Trường ĐH Nông Lâm,  PGS.TS. Trần Văn Quyết, TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Dương Thị Tình – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Một số hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và Nhóm nghiên cứu đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN