Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp tỉnh Bắc Giang của Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đỗ Anh Tài

 20/12/2022  563

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh Bắc Giang: “Giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Anh Tài.

Thực hiện Quyết định số 1539/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh, ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 -  Chủ nhiệm: PGS.TS. Đỗ Anh Tài đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Bùi Nữ Hoàng Anh, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Phạm Thị Thanh Mai, PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm, TS. Nguyễn Thị Phương Hảo, TS. Nguyễn Thị Nhung, TS. Đàm Thanh Thuỷ – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Đề tài hoàn thành tốt mục tiêu, nội dung đề ra, có khả năng áp dụng thực tiễn cao, có giá trị lý luận và ý nghĩa khoa học, đề tài tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần tiếp thu ý kiến tham gia của Hội đồng và bổ sung, chỉnh sửa nội dung trong báo cáo tổng hợp cho phù hợp để đưa vào thực tiễn có hiệu quả cao.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng nghiệm thu và Nhóm nghiên cứu đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN