Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp ĐH Thái Nguyên của CNĐT: ThS. Nguyễn Đức Thu

 26/04/2022  994

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-04, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thu.

Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 26 tháng 4 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: Đánh giá năng suất lao động của các Trường Đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên”, mã số: ĐH2020-TN08-04,  Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Thu đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Quang Huy, TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Ngô Thị Hương Giang, TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Nguyễn Quang Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Thương, TS. Ngô Thị Nhung – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN