Kết quả Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga

 16/02/2023  313

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2021 – TN08 - 04, Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga.

Thực hiện Quyết định số 114/QĐ-ĐHTN ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 16 tháng 02 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Tác động của vốn đầu tư ngoài nhà nước đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên”, mã số: ĐH2021 – TN08 - 04, Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thị Nga đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng, TS. Đàm Thanh Thuỷ, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Thị Thuý Vân, PGS.TS. Đỗ Thị Thuý Phương, TS. Tạ Thanh Huyền, TS. Đỗ Thị Hoà Nhã – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN