Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên, mã số: ĐH2020-TN08-01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thủy

 02/12/2021  1271

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang”, mã số: ĐH2020-TN08-01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thủy.

Thực hiện Quyết định số 1025/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 30 tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Tỉnh: Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang”, mã số: ĐH2020-TN08-01,  Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thu Thủy đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Nhuận Kiên – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Tiến Long,  TS. Nguyễn Quang Hợp, PGS.TS. Nguyễn Thị Gấm, TS. Phạm Thị Thanh Mai,  TS. Nguyễn Việt Dũng, TS. Phạm Thị Ngọc Vân – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN