Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học năm 2021 của Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Thu Hà

 16/12/2022  452

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2021-TN08-11, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà

Thực hiện Quyết định số 1587/QĐ-ĐHTN ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 16 tháng 12 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2021-TN08-11, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thu Hà đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Văn Hạnh, PGS.TS. Trần Đình Tuấn, TS. Đỗ Thị Thu Hằng, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Thị Lan Anh, TS. Nguyễn Hữu Thu – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và nhóm nghiên cứu

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN