Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học của CNĐT TS. Đàm Phương Lan

 01/06/2023  504

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Đánh giá sự hài lòng của các Doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính thuế tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2021-TN08-09, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đàm Phương Lan

Thực hiện Quyết định số 621/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 01 tháng 6 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: Đánh giá sự hài lòng của các Doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính thuế tỉnh Thái Nguyên, mã số: ĐH2021-TN08-09, Chủ nhiệm đề tài: TS. Đàm Phương Lan đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Ngô Thị Hương Giang, TS. Đàm Thanh Thuỷ, TS. Đặng Quỳnh Trinh, PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Phương, TS. Phạm Văn Hạnh – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN