Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2019 của Chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Quang Huy

 06/07/2022  2438

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2019: Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Quang Huy - Mã số: B2019-TNA-18.

Thực hiện Quyết định số 960/QĐ-ĐHTN, ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ngày 06 tháng 7 năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc -  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Quang Huy, mã số: B2019-TNA-18  đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Quốc Chính – Sở KH&CN Thái Nguyên, TS. Bùi Đình Hoà – Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, TS. Bùi Thị Minh Hằng, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Việt Dũng  – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 02 bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI/Scopus; 01 bài báo trên tạp chí trong nước; 01 sách và hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN