Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Di cư lao động của hộ gia đình tại Việt Nam”, mã số: ĐH2022-TN08-11 của CNĐT: TS. Bùi Thị Minh Hằng

 30/01/2024  353

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Thái Nguyên “Di cư lao động của hộ gia đình tại Việt Nam”, mã số: ĐH2022-TN08-11, Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Hằng.

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 22 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học, ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học: “Di cư lao động của hộ gia đình tại Việt Nam”, mã số: ĐH2022-TN08-11, Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Thị Minh Hằng đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Bùi Nữ Hoàng Anh – Chủ tịch Hội đồng, TS. Nguyễn Bích Hồng, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thương, TS. Đàm Thanh Thủy, TS. Ngô Thị Mỹ, PGS. TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Cao Thị Thanh Phượng – Trường ĐH Kinh tế & QTKD.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và công tâm, các thành viên trong Hội đồng, thành viên Phản biện và các Ủy viên đã đưa ra những ý kiến nhận xét, đánh giá phản biện và thống nhất với những nội dung như: Báo cáo đề tài có cơ cấu hợp lý, đã bám sát kế hoạch, tuân thủ các quy trình, quy định trong công tác nghiên cứu khoa học.

Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học, đánh giá đề tài xếp loại Đạt.

Hình ảnh Hội đồng và Nhóm nghiên cứu.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN