Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ của Chủ nhiệm đề tài TS. Đoàn Quang Huy

 21/12/2022  687

Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2019: Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc - Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Quang Huy - Mã số: B2019-TNA-18.

Thực hiện Quyết định số 3712/QĐ-ĐHTN, ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ngày 20 tháng 11năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Các nhân tố tác động đến quyết định của hộ nông dân chuyển sang sản xuất rau hữu cơ ở một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc -  Chủ nhiệm: TS. Đoàn Quang Huy, mã số: B2019-TNA-18  đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có TS. Đỗ Đình Long – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Bùi Văn Vần – Học viện Tài chính, TS. Đỗ Thanh Thư – Trường ĐH Thuỷ Lợi, TS. Bùi Đình Hoà – Công ty TNHH Thái Nguyên Xanh, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Bích Hồng, TS. Nguyễn Thị Lan Anh  – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – ĐHTN.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 02 bài báo quốc tế nằm trong danh mục ISI/Scopus; 01 bài báo trên tạp chí trong nước; 01 sách chuyên khảo và hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

Hình ảnh Hội đồng và Chủ nhiệm đề tài.

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN