Kế hoạch V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học Hệ chính quy năm 2022

 12/08/2022  2712

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

­­Số: 862/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 8  năm 2022

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học

Hệ chính quy năm 2022

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Ghi nhận, tôn vinh thành quả học tập và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2022 cho các sinh viên tốt nghiệp. 

1.2. Yêu cầu

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp phải được tổ chức đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng, nghiêm túc, thể hiện sự ghi nhận và tôn vinh thành quả học tập của sinh viên.

II. NỘI DUNG

2.1. Thời gian, địa điểm, thành phần

+ Thời gian:

- 8h00'-11h30, Thứ Bảy, ngày 10/9/2022 (Khoa Kế toán)

- 8h00'-11h30, Chủ nhật, ngày 11/9/2022 (Các khoa: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Ngân hàng - Tài chính; Quản lý - Luật Kinh tế; Marketing - Thương mại & Du lịch, Viện Đào tạo Quốc tế).

+ Địa điểm: Hội trường 101 - GK1, Trường ĐH Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

+ Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban Giám hiệu.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị.

- Ban Chủ nhiệm các Khoa.

- Chuyên viên Phòng Công tác HSSV.

- Bí thư Đoàn Thanh niên CS HCM Trường.

- Chủ tịch Hội sinh viên VN Trường.

- Trợ lý công tác HSSV.

- Cố vấn học tập các lớp K15.

- Sinh viên tốt nghiệp năm 2022 (theo QĐ số 776/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 28/6/2022 và QĐ số 825/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy) .

2.2. Nội dung chương trình

TT

Nội dung

Ghi chú

1

Đón tiếp đại biểu

BTC

2

Văn nghệ chào mừng

ĐTN-HSV

3

Nghi thức chào cờ

BTC

4

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

BTC

5

Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

6

Phát biểu bế giảng và chúc mừng sinh viên tốt nghiệp

BGH

7

Công bố Quyết định khen thưởng và trao giấy khen

Phòng CTHSSV

8

Phát biểu của đại diện sinh viên tốt nghiệp

Sinh viên

9

Trao bằng tốt nghiệp

BGH

10

Nghi thức bế mạc

BTC

11

Sinh viên hoàn thiện thủ tục nhận bằng tốt nghiệp

Sinh viên

2.3. Yêu cầu đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp

- Sinh viên có mặt lúc 7h15' để nhận lễ phục cử nhân và thực hiện các thủ tục trước khi nhận bằng tốt nghiệp để buổi lễ được diễn ra thuận lợi.

- Quét mã QR code để tham gia vào nhóm Cựu sinh viên TUEBA và cựu sinh viên K15.

- Trang phục tham gia buổi lễ phải trang trọng, lịch sự. Khi lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp phải mặc lễ phục cử nhân theo quy định (do Ban Tổ chức chuẩn bị).

- Sinh viên không rời khỏi vị trí ngồi để quay phim và chụp ảnh trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ. Nhà trường sẽ chụp ảnh từng sinh viên khi nhận bằng và cung cấp ảnh tặng sinh viên bằng cách gửi link driver lên nhóm cựu sinh viên.

- Tuân thủ hướng dẫn của Ban Tổ chức khi lên nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước hay Hộ chiếu khi nhận bằng tốt nghiệp.

- Phải kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên bằng tốt nghiệp trước khi ký nhận vào sổ bằng. Nếu có sai sót phải báo ngay cho người phụ trách để giải quyết.

- Trường hợp sinh viên không đến nhận bằng tốt nghiệp theo thời gian quy định tại thông báo này, Nhà trường sẽ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên trong giờ hành chính vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần tại Phòng 109 – Tòa nhà Hiệu bộ của Trường.

- Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận bằng tốt nghiệp thay mình, sinh viên phải làm hồ sơ ủy quyền. Hồ sơ ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp gồm:

+ Giấy ủy quyền phải có xác nhận của chính quyền địa phương (theo mẫu đính kèm).

+ CMND hoặc thẻ căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền (Bản sao và Bản gốc để đối chiếu).

 (Trong quá trình thực hiện, khi cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0208.3647.754 hoặc Cô Phạm Thu Hương – SĐT: 0977.387.666)

2.4. Phân công nhiệm vụ

2.4.1 Phòng Công tác HSSV

Chịu trách nhiệm chính và là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp. Phòng có trách nhiệm chuẩn bị một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự trù kinh phí, các thủ tục thanh quyết toán kinh phí.

- Giấy khen và phần thưởng cho sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, loại Giỏi.

- Công bố quyết định khen thưởng.

- Khánh tiết trong và ngoài Hội trường.

- Nhạc chào cờ, nhạc nền, slide và hình ảnh vinh danh sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi, slide vinh danh sinh viên tốt nghiệp.

- Phiếu cho sinh viên đăng ký lên khán đài nhận bằng.

- Hoa, nước uống cho đại biểu.

- Khay để trao bằng TN.

- Giao, nhận và quản lý lễ phục cử nhân.

- Điều hành, dẫn chương trình buổi lễ.

- Chụp ảnh, viết bài, đưa tin về buổi lễ.

- Xây dựng phương án đảm bảo ANTT tại khu vực tổ chức buổi lễ.

2.4.2. Phòng Đào tạo

- Công bố Quyết định công nhận tốt nghiệp.

- Chuẩn bị Phụ lục văn bằng để phát cho sinh viên tốt nghiệp.

2.4.3. Phòng Quản trị - Phục vụ

- Chuẩn bị trang thiết bị trong Hội trường (âm ly, loa đài, máy phát điện dự phòng, ...).

- Cử 01 cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ buổi lễ.

- Đảm bảo các điều kiện về công tác vệ sinh Hội trường và môi trường xung quanh.

2.4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

            Tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt dự toán kinh phí và thanh quyết toán kinh phí tổ chức buổi lễ trên cơ sở đề nghị của đơn vị chức năng đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

2.4.5. Các khoa chuyên môn

            - Cử Lãnh đạo Khoa, Trợ lý công tác HSSV và các cố vấn học tập K15 tham dự.

            - Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2022 đến tất cả sinh viên tốt nghiệp thuộc Khoa quản lý (theo Quyết định công nhận tốt nghiệp số 776 và 825 của Nhà trường).

            - Quán triệt về trang phục và những yêu cầu của đối với sinh viên khi đến nhận bằng tốt nghiệp.

            - Cử 01 sinh viên đại diện cho sinh viên tốt nghiệp phát biểu tại buổi lễ và duyệt bài phát biểu của sinh viên (bài phát biểu trong thời lượng không quá 10 phút).

2.4.6. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên

- Chuẩn bị văn nghệ chào mừng (3 tiết mục/buổi).

- Cử 04 sinh viên phụ trách công tác lễ tân (mặc áo dài truyền thống).

- Cử 10 sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác tổ chức.

Để buổi Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học diễn ra thành công tốt đẹp,  Nhà trường trân trọng đề nghị các đơn vị và cá nhân liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phối hợp với nhau và báo cáo Ban Giám hiệu để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Các đơn vị liên quan (để t/h);

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh

   

BÀI VIẾT LIÊN QUAN