KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 20/04/2021  1143

Ngày 20/4/2021 trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh ban hành kế hoạch hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng năm học 2020 - 2021

http://tueba.edu.vn//uploads/2020/352 KH-DHKT&QTKD-KT&DBCLGD ngay 20-944543075.pdf


BÀI VIẾT LIÊN QUAN