Hướng dẫn tổ chức thi KTHP theo hình thức trực tuyến hệ ĐH chính quy

 04/08/2021  1269
Stt Ngày ban hành Số văn bản Cấp ban hành Tên văn bản Chi tiết
1 12/07/2021 152/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Hướng dẫn tổ chức thi KTHP theo hình thức trực tuyến hệ ĐH chính quy Xem tại đây
2 26/07/2021 156/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Hướng dẫn sinh viên thi theo hình thức trực tuyến hệ ĐH chính quy Xem tại đây
3 02/08/2021 157/CV-KT&ĐBCLGD Phòng Hướng dẫn sinh viên chụp ảnh và lưu bài thi theo hình thức thi trực tuyến hệ ĐH chính quy Xem tại đây
4 22/12/2021 1321/HD-ĐHKT& QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Hướng dẫn tổ chức thi KTHP theo hình thức trực tuyến hệ ĐH chính quy Xem tại đây
5 22/12/2021 1322/HD-ĐHKT& QTKD-KT&ĐBCLGD Trường Hướng dẫn sinh viên thi KTHP theo hình thức trực tuyến hệ đào tạo Đại học Xem tại đây

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN