Họp Hội đồng biên tập Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh năm 2023

 07/08/2023  1018

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh tổ chức họp Hội đồng biên tập của Tạp chí Kinh tế và quản trị Kinh doanh năm 2023.

Buổi họp có sự tham dự của  PGS.TS. Đinh Hồng Linh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường - Đại diện Ban Giám Hiệu Trường ĐH Kinh tế và QTKD; TS. Đỗ Đình Long - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Bùi Quang Tuấn - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu kinh tế; PGS.TS. Trần Nhuận Kiên - Giám đốc Trung tâm Số ĐHTN và các thành viên Hội đồng Biên Tập của Tạp chí Kinh tế và QTKD; Lãnh đạo và viên chức, người lao động của Tạp chí Kinh tế & QTKD.

PGS.TS. Hoàng Thị Thu – Phụ trách Tạp chí Kinh tế & Quản trị Kinh doanh trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Tạp chí Kinh tế & QTKD năm học 2022-2023 và Phương hướng hoạt động năm học 2023-2024. Theo đó, Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (chỉ số ISSN 2525- 2569) xuất bản 3 tháng/kỳ; 4 số một năm với ngôn ngữ thể hiện bao gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh; Các ấn phẩm của Tạp chí luôn bảo đảm xuất bản đúng định kỳ, tôn chỉ, mục đích; chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thông tin về lý luận và thực tiễn là công bố các công trình nghiên cứu khoa học nguyên tác trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Trong năm học 2022 – 2023, Tạp chí đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Kinh tế & Phát triển về các hoạt động chuyên gia, tư vấn phản biện; phối hợp về hoạt động thúc đẩy phát triển tiềm lực KH&CN và hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN; Ấn phẩm Tạp chí Kinh tế & QTKD được tăng từ 100 trang/1 kỳ xuất bản lên thành 200 trang/1 kỳ xuất bản  từ Quý II/2023; Tạp chí được phê duyệt vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm xét công nhận chuẩn chức danh GS, PGS của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ngành Kinh tế năm 2023 với mức 0,5 điểm.

Hiện nay, Tạp chí Kinh tế & QTKD đang tập trung triển khai các công việc trọng tâm, đó là: (1) Triển khai công tác xuất bản và phát hành Tạp chí Kinh tế & QTKD theo kế hoạch; (2) Triển khai xây dựng mã định danh DOI (Digital Object Identifier) theo tiêu chuẩn quốc tế; (3) Hoàn thành xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kinh tế và QTKD, quy định phản biện, quy định viết bài thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế; (4) Kiện toàn Ban biên tập, Hội đồng biên tập của tạp chí theo hướng bổ sung các thành viên có uy tín chuyên môn trong nước và quốc tế; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của các biên tập viên và nâng cao chất lượng công tác biên tập; (5) Nghiên cứu thu hút bài báo có chất lượng đăng tại Tạp chí  Kinh tế và QTKD, nghiên cứu nâng cao chất lượng công tác phản biện, trình bày, xuất bản, phát hành của Tạp chí.

Các thành viên Ban biên biên tập, nhà khoa học tham gia nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung của cuộc họp đặc biệt là Dự thảo Quy chế và tổ chức hoặt động của tạp chí và nâng cao chất lượng của Tạp chí theo chuẩn quốc gia, quốc tế.

Phát biểu tại buổi họp PGS.TS. Đinh Hồng Linh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường đã khẳng định việc nâng cao chất lượng của Tạp chí là cần thiết và Nhà trường mong muốn nâng cao chất lượng của Tạp chí theo các chuẩn quốc gia/quốc tế trong thời gian tới.  Để có được các bài viết chất lượng đăng trên Tạp chí, Tạp chí cần:  Phát huy vai trò của Hội đồng biên tập trong công tác phản biện, xét duyệt; Ban hành các tiêu chí đánh giá sơ loại, bình duyệt, xuất bản; Lựa chọn bài viết có nhiều trích dẫn.

Tại cuộc họp TS. Đỗ Đình Long, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD nhất trí với các nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động của Tạp chí Kinh tế & QTKD năm học 2022-2023 và Phương hướng hoạt động năm học 2023-2024, Dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tạp chí. TS. Đỗ Đình Long cho rằng Tạp chí cần phải có lộ trình để nâng hạng Tạp chí và xây dựng kế hoạch đăng ký mã DOI cho các bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế & QTKD.

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD có ý kiến: Tạp chí cần thiết phải kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên trách để Tạp chí hoạt động đi vào ổn định. Để nâng cao chất lượng, Tạp chí cần nâng cao chất lượng sơ duyệt, thẩm định và phản biện; Nâng cao chất lượng công tác biên tập thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghiệp vụ; Để nâng điểm của Tạp chí, có hai tiêu chí cần phải chú ý: Quy trình xét duyệt và chất lượng của bài viết; Nhà trường nên xem xét và đưa ra quy định yêu cầu giảng viên của Nhà trường phải đăng ít nhất 1 bài/ năm học trên Tạp chí của Trường.

TS. Phạm Văn Hạnh, Trưởng Khoa QTKD, thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD cho rằng sự phát triển của Tạp chí liên quan đến định hướng phát triển Tạp chí của Nhà trường. Tạp chí có thể xem xét thu tiền đăng bài hoặc thu tiền từ việc download các bài báo được đăng tải trên Tạp chí để tăng cường nguồn thu cho đơn vị.

PGS.TS. Trần Đình Tuấn - Viện nghiên cứu kinh tế và phát triển nguồn nhân lực – Thành viên Hội đồng Biên tập đánh giá việc tổ chức họp Hội đồng biên tập rất có ý nghĩa, Tạp chí cần xem xét triển khai các hoạt động hợp tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các Tạp chí lớn, đơn vị đối tác để nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm biên tập, xuất bản và chất lượng hoạt động.

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên - Giám đốc Trung tâm Số ĐHTN, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD cho rằng cần quảng bá và xây dựng thương hiệu cho Tạp chí, phát hàng Tạp chí đến nhiều tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

PGS.TS Đỗ Thuý Phương, Trưởng Khoa Kế toán, Thành viên Hội đồng Biên tập Tạp chí Kinh tế & QTKD cho rằng Tạp chí cần có lộ trình thu phí đăng bài và nâng cao chất lượng thẩm định bài báo.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐBT, PGS. TS. Hoàng Thị Thu, Phụ trách Tạp chí, trân trọng cảm ơn các thành viên HĐBT đã dành thời gian và sự quan tâm cho Tạp chí Kinh tế & QTKD trong nhiều năm qua. Các ý kiến góp ý của các thành viên HĐBT rất quý báu và thiết thực, Tạp chí Kinh tế & QTKD tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai thực hiện từng nội dung trong thời gian tới.

Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN