Hội thảo quốc tế về những tiến bộ của đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năm 2021

 06/01/2022  1322

“Hội thảo quốc tế về những tiến bộ của đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năm 2021”

(2021+ International Conference on Advancements of Business Ethics and Corporate Social Responsibility – ICABC)

Nổi lên trong phong cách quản lý của thế kỉ 21 là khái niệm quản lý và phát triển theo cách bền vững, hướng tới sự mở rộng trách nhiệm của các doanh nghiệp không chỉ trong việc quản lý kinh doanh một cách hiệu quả và năng suất, mà còn phải đáp ứng một chiến lược phù hợp với một loạt các vấn đề liên quan đến môi trường và những thách thức của xã hội. Từ quan điểm kinh tế, tính bền vững là khả năng của các doanh nghiệp trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh và gia tăng giá trị lâu dài thông qua sự tích hợp các cơ hội kinh tế, môi trường và xã hội vào chiến lược kinh doanh của họ. Vượt qua các nghĩa vụ pháp lý và kinh tế khi doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật để theo đuổi các lợi ích thương mại, thì giá trị của họ còn được thể hiện qua những điều đúng đắn và hành động theo những cách có lợi cho cộng đồng và xã hội. Mà ở đây, tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility – CSR) đã trở thành một từ khóa quan trọng ảnh hưởng tới uy tín, vị thế và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong kỷ nguyên thương mại toàn cầu hóa hiện nay.

Với mục tiêu tạo diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước, các chuyên gia, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực chính sách, quản lý, kinh tế, đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) cùng trao đổi quan điểm, kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid 19. Trong khuôn khổ hợp tác đã ký kết, trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh phối hợp với Trường Đại học Trung Nguyên (Chung Yuan Christian University), Đài Loan và các trường đối tác tổ chức chương trình “Hội thảo quốc tế về những tiến bộ của đạo đức kinh doanh và tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp năm 2021” (2021+ International Conference on Advancements of Business Ethics and Corporate Social Responsibility – ICABC) tại Đào Viên, Đài Loan.

Với chủ đề tổng quát của ICABC năm nay là “Sự phát triển bền vững và Phục hồi kinh tế có trách nhiệm sau Đại dịch Covid-19”, trong đó sẽ đi sâu và nhấn mạnh vào các khía cạnh như:

- Doanh nghiệp xã hội, Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

- Phát triển bền vững, Đạo đức môi trường và Đạo đức công nghệ

- Trách nhiệm xã hội của trường Đại học, thiết lập vị trí và vai trò của trường Đại học

- Tác động của dịch COVID-19 và sự phục hồi kinh tế sau dịch

ICABC 2021 với sự tham gia của đông đảo các học giả đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới cũng như vinh dự với sự góp mặt của tiến sĩ Muhammad Yunus, chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2006, được kì vọng sẽ tạo cầu nối giao lưu, hợp tác, trao đổi học thuật lẫn thực tiễn giữa các trường, học viện, trung tâm nghiên cứu về kinh tế - xã hội trên thế giới.

Hội thảo được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Phòng họp A, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên từ 08:00 đến 17:00 ngày 07 tháng 01 năm 2022, kết nối online với các điểm cầu trong và ngoài nước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- TS. Nguyễn Bích Hồng: 0914527585; Email: nguyen.bich.hong85@gmail.com

- ThS. Trần Thị Bích Thủy: khcn_htqt@tueba.edu.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN