Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020

 01/12/2020  1407

Chiều ngày 27/11/2020, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Tới dự có PGS.TS Trần Quang Huy – Hiệu trưởng Nhà trường; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm cùng toàn thể CBVC Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Toàn cảnh Hội nghị

 

PGS.TS Trần Quang Huy phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể CBVC Nhà trường đã được nghe ThS.Nguyễn Quang Huy  và Ts.Trần Thùy Linh -  Giảng viên bộ môn Luật Kinh tế Khoa Quản lý – Luật Kinh tế phổ biến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019; Luật cảnh vệ năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

Ths.Nguyễn Quang Huy phổ biến về của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

 

Ts.Trần Thị Thùy Linh phổ biến Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật cảnh vệ năm 2018

Thông qua hoạt động tuyên truyền này, các cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường có dịp học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao ý thức pháp luật, hành vi nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Đồng thời giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên về công tác phòng, chống tham nhũng, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, Luật cảnh vệ, Luật cán bộ công chức, viên chức và Luật giáo dục hiện hành.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN