Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)

 21/01/2020  986

Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2020, Đảng ủy Trường ĐHKT&QTKD đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020).

Toàn cảnh Hội nghị

Tới dự Hội nghị có PGS.TS Trần Văn Điền – Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy Nhà trường; PGS.TS Trần Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Hoàng Thị Thu – Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Trường; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng và các đảng viên được khen thưởng.

Đồng chí Đỗ Anh Tài phát biểu khai mạc và đã trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tài phát biểu khai mạc và đã trình bày diễn văn kỷ niệm 90 năm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Trong bài phát biểu của mình đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu khái quát sự ra đời và quá trình trưởng thành trong suốt 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: “Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trong bối cảnh Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn; việc triển khai sắp xếp, tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của BCHTW (Khóa XII) tiếp tục được triển khai mạnh mẽ ở các cấp; các văn bản pháp quy về giáo dục đại học đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện; thực hiện chủ trương tự chủ đại học… Tuy nhiên, với tinh thần đổi với mạnh mẽ, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và QTKD và các chi bộ trực thuộc đã tích cực triển khai, lãnh đạo, chính quyền và đoàn thể các cấp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng.”

Đ/c Ngô Thị Tân Hương – UV BTV Đảng ủy báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Sau nội dung kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Nhà trường đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2019 vừa qua, Đảng bộ và các đảng viên trong Trường đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; đồng thời chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy đã ban hành kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

GS.TS Trần Quang Huy – Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác tổ chức năm 2019, phương hướng năm 2020

 

TS.Bùi Nữ Hoàng Anh – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo cáo công tác tuyên giáo năm 2019 và phương hướng năm 2020

TS.Đỗ Đình Long – Trưởng Ban Dân vân báo cáo công tác dân vận năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

 

TS.Ngô Thị Tân Hương – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy báo cáo công tác kiểm tra Đảng năm 2019, phương hướng năm 2020

Năm 2019, Đảng bộ Trường cơ bản ổn định, đã có những bước phát triển khá toàn diện. Đảng bộ, chi bộ và đảng viên luôn đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chất lượng đào tạo được đảm bảo: đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển tốt, nghiên cứu khoa học có những chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức – cán bộ, công tác tài chính và cơ sở vật chất đã hoàn thành tốt. Công tác đảm bảo chất lượng có những bước tiến mới. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC, công tác thi đua – khen thưởng được chú trọng. Các chi bộ trong Đảng bộ Trường cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bước vào năm 2020 với những cơ hội và khó khăn thách thức mới, toàn thể cán bộ, đảng viên, CBVC cần nỗ lực, chủ động hơn nữa để đưa Nhà trường ổn định, vững bước đi lên. Trong năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau: Tiếp tục chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 ở tất cả các nội dung; Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, đề án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội Chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường; chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, Đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và của Đảng ủy ĐHTN, cụ thể hóa thành hành động gắn với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường; Tiếp tục củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo quản lý tại các đơn vị. Triển khai công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các hoạt động của Nhà trường và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu cụ thể trong công tác chuyên môn khác.

Đồng chí Trần Văn Điền – Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Điền – Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Nhà trường đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng nêu lên một số mặt còn hạn chế và chỉ đạo BCH Đảng ủy Trường cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020, cả nhiệm kỳ 2015- 2020 và nhiệm kỳ sắp tới 2020-2025.

Cũng tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Ban chấp hành Đảng ủy Trường đã khen thưởng cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng.

 

BTV Đảng ủy Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với đại biểu cấp trên.

Nguyễn Thị Thu Thảo – CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN