Hội nghị quy hoạch ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Kinh tế và QTKD giai đoạn 2023 - 2027

 02/01/2024  202

          Thực hiện kế hoạch số 1145/KH-ĐHKT&QTKD ngày 11/9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, sáng ngày 27/12/2023, Nhà trường đã tổ chức Hội nghị quy hoạch ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Kinh tế và QTKD giai đoạn 2023 - 2027.

PGS.TS Đinh Hồng Linh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường khai mạc hội nghị

Đến dự Hội nghị, có PGS.TS. Đinh Hồng Linh - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường; TS. Đỗ Đình Long - Phó Hiệu trưởng và các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm và Trưởng, Phó các bộ môn trong Trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tham luận từ các Khoa, Phòng trực thuộc Trường.

Hội nghị quy hoạch ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Kinh tế và QTKD giai đoạn 2023 - 2027 được tổ chức với mục đích rà soát, xác định chiến lược, kế hoạch, lộ trình phát triển các ngành/CTĐT hiện tại của Nhà trường; Xây dựng, phát triển các ngành/CTĐT mới đáp ứng nhu cầu của xã hội và nhu cầu của thị trường lao động, từ đó chủ động, có định hướng đầu tư, phát triển nguồn nhân lực về con người, tài chính, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế và các điều kiện đảm bảo chất lượng tương ứng đó, góp phần vào việc phát triển Trường ĐH Kinh tế và QTKD trong giai đoạn mới.

          Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN