Hội nghị quán triệt triển khai các Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023”

 06/03/2023  663

          Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; căn cứ Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên và Hướng dẫn số 73-HD/BTGTWW ngày 10/10/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023; thực hiện Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 16/01/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các Quyết định, Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030” (viết tắt là Chuyên đề năm 2023).

PGS.TS Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng uỷ; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên  của Nhà trường.

TS.Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ triển khai một số nội dung trong chuyên đề

Hội nghị đã được nghe Một số nội dung cơ bản trong Chuyên đề năm 2023 do Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ triển khai bao gồm:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc như lời căn dặn của Bác.

- Tiềm năng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc, sung túc, phát triển.

Toàn cảnh Hội nghị

            Nội dung Chuyên đề năm 2023 là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý tại Đảng bộ Nhà trường, chi bộ. Trên cơ sở Chuyên đề năm 2023 và tình hình thực tiễn, các cấp uỷ sẽ xây dựng Kế hoạch của tập thể để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua. Mỗi đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường căn cứ Chuyên đề năm 2023 và chức trách, nhiệm vụ được giao, đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung đã đăng ký.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN