Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khoá XIII

 29/12/2022  930

Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Căn cứ Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 24/11/2022 của Tỉnh uỷ Thái Nguyên về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 30/11/2022 của Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, trong 02 ngày 26,27/12/2022, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (viết tắt là Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII) tới toàn thể đảng viên, viên chức; người lao động, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Trường.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng uỷ; Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy; Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm và toàn thể đảng viên, CBVC của Nhà trường.

Đ/c Đỗ Anh Tài - Bí thư Đảng uỷ Nhà trường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Hội nghị đã được nghe Đ/c Đỗ Anh Tài – Bí Thư Đảng uỷ và Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh – Phó Bí thư Đảng uỷ Trường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII với những nội dung cụ thể sau:

  1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.
  2. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.
  3. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
  4. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ Nhà trường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII  giúp cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên, viên chức, người lao động và người học nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII, đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII để Nghị quyết sớm được triển khai thực hiện hiệu quả tại Đảng bộ Trường.

Kết thúc hội nghị, mỗi đảng viên, cán bộ viên chức Nhà trường viết bài thu hoạch và nộp về Văn phòng Đảng ủy Nhà trường.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN