Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

 18/03/2022  274

PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường quán triệt các nội dung trong Hội nghị

Sáng ngày 14/3/2022, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) bằng hình thức trực tuyến.

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng trường; Ban Thường vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và người lao động của Trường.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Nhà trường đã phổ biến Kết luận số 21, Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, Kế hoạch của Đảng bộ Trường thực hiện Kết luận số 21, Hướng dẫn công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 và Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại.

Hội nghị lần này được tổ chức với nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt  những vấn đề rất cơ bản và trọng tâm các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Do đó đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến để tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kết luận Quy định của Trung ương và Kế hoạch hành động của Đảng bộ trường.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN