Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI

 13/11/2020  1169

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 12/11/2020, Đảng ủy Trường ĐHKT&QTKD đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ ĐHTN khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025; Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Trần Nhuận Kiên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên, lãnh đạo các Tổ chức đoàn thể không phải là đảng viên của Nhà trường.

 

Đ/c Đỗ Anh Tài phổ biến Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đã được nghe Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 do Đ/c Đỗ Anh Tài phổ biến; Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 do đ/c Nguyễn Quang Hợp phổ biến và Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 do đ/c Đỗ Đình Long phổ biến. Bên cạnh đó, Hội nghị còn được nghe Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh.

Đ/c Nguyễn Quang Hợp phổ biến Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Mục đích của buổi học Nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKT&QTKD lần thứ IV, từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Đ/c Đỗ Đình Long phổ biến Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, hiệu quả, điều kiện đảm bảo, tiến trình tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện chương trình, kế hoạch hành động.

 

Đ/c Bùi Nữ Hoàng Anh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 100 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Đức Anh

Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHTN lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường ĐHKT&QTKD lần thứ IV. Từ đó, biến hành động cách mạng, sáng tạo, thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển của tỉnh trong thời kỳ mớí. Đề cao vai trò của Bí thư cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV


BÀI VIẾT LIÊN QUAN