Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh năm học 2023-2024 thành công tốt đẹp

 06/11/2023  1044

Hội nghị tiến hành làm Lễ Chào cờ

Sau khi hoàn tất việc tổ chức Hội nghị CBVC tại các đơn vị, chiều ngày 03/11/2023, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức và người lao động năm học 2023-2024. Hội nghị là dịp để tập thể Nhà trường đánh giá những kết quả đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục trong năm học 2022-2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2023-2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đến dự hội nghị có PGS.TS Đỗ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đinh Hồng Linh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các đơn vị và 179 đại biểu được triệu tập đại diện cho các đơn vị của Nhà trường.

PGS.TS Đinh Hồng Linh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Nhà trường

Hội nghị đã nghe PGS.TS. Đinh Hồng Linh – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Nhà trường. Báo cáo nêu rõ những thành tích Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những hạn chế đó.

Năm học 2022-2023 dưới sự lãnh đạo của Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, sự đoàn kết đồng lòng của cán bộ, viên chức, người lao động và người học, Nhà trường đã cơ bản hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Chất lượng đào tạo đã được cải thiện và nâng lên, chuẩn đầu ra các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo đã được điều chỉnh phù hợp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng và các doanh nghiệp. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ các cấp đã được cải thiện. Hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục được quan tâm và thực hiện tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, bổ sung cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; kỷ cương, kỷ luật trường học được duy trì, công tác an ninh chính trị, an toàn trường học được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ viên chức, người lao động ổn định.  

Năm học 2022-2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường đã xét và công nhận các danh hiệu tập thể và cá nhân gồm: 21 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 19 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 322 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có 46 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 14 tập thể và 46 cá nhân được Hiệu trưởng khen. Đề nghị Giám đốc ĐHTN tặng giấy khen cho 02 tập thể, 12 cá nhân; Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể; UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 24 cá nhân; 03 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Nhà giáo tiêu biểu: 01 cá nhân.

Tiếp đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường cũng đưa ra phương hướng phấn đấu của tập thể Trường ĐHKT&QTKD trong năm học 2023-2024. Cụ thể như sau:

Chủ đề năm học và khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc ĐHTN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024; Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và QTKD và cấp ủy cấp trên.

2. Tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng; Triển khai thực hiện chuẩn chương trình đào tạo và các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường; Xây dựng lộ trình tham gia xếp hạng đại học của các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới.

3. Xây dựng Đề án vị trí việc làm giai đoạn tiếp theo; Hoạch định nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là đối với viên chức và người lao động có học hàm Phó Giáo sư; Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cấp.

4. Rà soát, đổi mới chương trình đào tạo theo định kỳ; Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua triển khai đào tạo theo hình thức kết hợp (blended-learning); Đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường thực hành nghề nghiệp cho sinh viên; Thực hiện mở ngành quản trị nhân sự trình độ đại học.

5. Tăng cường chuyển đổi số trong quản trị Nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

6. Đẩy mạnh hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp trong NCKH và ứng dụng chuyển giao; Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp - sáng tạo trong viên chức, người lao động và người học.

7. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; Tích cực thu hút chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài trong hợp tác NCKH và giảng dạy; Đẩy mạnh thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Trường; Tiếp tục thu hút các nguồn tài trợ quốc tế.

8. Chuẩn bị mặt bằng và nguồn vốn đối ứng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên bước III giai đoạn 2021-2025 tại Trường; Tiếp tục hiện đại hóa giảng đường, cải thiện điều kiện làm việc và học tập của viên chức, người lao động và người học, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trực tuyến, đào tạo theo phương thức kết hợp (blended-learning).

9. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn thu hợp pháp để đầu tư cho giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện tự chủ đại học. Tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức và người lao động.

TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả triển khai Hội nghị viên chức các đơn vị trong Trường

Tiếp đó, Hội nghị đã được nghe TS. Bùi Nữ Hoàng Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả triển khai Hội nghị viên chức các đơn vị trong Trường; Ths.Đặng Quỳnh Trinh báo cáo công khai tài chính năm học 2022-2023; TS.Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo kết quả công tác của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2023 – 2024.

Ths.Đặng Quỳnh Trinh – Kế toán trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính báo cáo công khai tình hình tài chính năm học 2022-2023

Đại diện lãnh đạo Nhà trường phúc đáp các câu hỏi từ các CBVC và người lao động của Nhà trường

Hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo Nhà trường trả lời các câu hỏi từ cán bộ giảng viên của các đơn vị trong trường xung quanh các vấn đề về tài chính, chế độ phúc lợi, công tác đào tạo, công tác quản trị thiết bị. Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị đã trả lời rất chi tiết, cụ thể, rõ ràng, thoả đáng những câu hỏi của cán bộ giảng viên trong Trường.

Ths. Phạm Xuân Thuỷ - Phó Trưởng phòng Thanh tra báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023 - 2024

PGS.TS Đỗ Anh Tài; TS.Bùi Nữ Hoàng Anh - đại diện lãnh đạo Nhà trường trao Bằng khen cho các cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Tập thể lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Sau 4 giờ làm việc khẩn trương với không khí thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị kết thúc với 100% đại biểu nhất trí với Nghị quyết của Hội nghị.

Nguyễn Thị Thu Thảo - CTHSSV

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN